San Ġużepp Ħaddiem: Protettur tal-Ħajja – Omelija tal-Vigarju Ġenerali f’Quddiesa fil-Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem

L-Erbgħa, 25 ta’ April 2018: San Ġużepp Ħaddiem: Protettur tal-Ħajja – Omelija tal-Vigarju Ġenerali f’Quddiesa għall-operaturi pastorali fil-Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem. Continue reading San Ġużepp Ħaddiem: Protettur tal-Ħajja – Omelija tal-Vigarju Ġenerali f’Quddiesa fil-Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem

L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex fil-Ftuħ tal-Kampanja favur Ambjent Moralment Nadif u b’Saħħtu

L-Erbgħa, 25 ta’ April 2018: L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex fil-Ftuħ tal-Kampanja favur Ambjent Moralment Nadif u b’Saħħtu organizzata mill-Azzjoni Kattolika Għawdxija fis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. Continue reading L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex fil-Ftuħ tal-Kampanja favur Ambjent Moralment Nadif u b’Saħħtu

Il-President tintervjeni fid-diskussjoni dwar l-Emendi proposti għall-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijun

Stqarrija tal-Life Network Foundation Malta

L-Erbgħa 25 ta’ April 2018: Il-Fondazzjoni Life Netwotk Foundation tirringrazzja lill-Eċċelenza tagħha, l-President Marie-Louise Coleiro Preca tal-intervent tagħha fid-diskussjoni dwar l-Emendi proposti ghall-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijun. Continue reading Il-President tintervjeni fid-diskussjoni dwar l-Emendi proposti għall-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijun

Il-qawwa li negħlbu l-ħażen

3. Katekeżi dwar il-Magħmudija mill-Papa Franġisku. 25 ta’ April 2018.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Nissoktaw bir-riflessjoni tagħna fuq il-Magħmudija, dejjem fid-dawl tal-Kelma ta’ Alla.

Huwa l-Vanġelu li jdawwal lill-kandidati u jqanqalhom biex jagħmlu tagħhom din il-fidi: “Il-Magħmudija, b’mod partikulari, hi ‘sagrament tal-fidi’ għax hi dħul sagramentali għall-ħajja tal-fidi” (Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 1236). U l-fidi hi l-għotja tagħna nfusna lill-Mulej Ġesù, li nagħrfuh bħala “għajn ta’ ilma […] għall-ħajja ta’ dejjem” (Ġw 4:14), “dawl tad-dinja” (Ġw 9:5), “il-qawmien u l-ħajja” (Ġw 11:25), kif tgħallimna l-mixja li jagħmlu, anki llum, il-katekumeni li jkunu waslu biex jirċievu l-Inizjazzjoni Nisranija.

Continue reading Il-qawwa li negħlbu l-ħażen

L-Evanġelju tal-Erbgħa 25 ta’ April 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 16:15-20

Il-Mulej kien jaħdem magħhom għax il-Mulej kien jaħdem fihom u bihom. Il-Mulej kien jaħdem magħhom għax kienu jħalluh jaħdem fihom u bihom.

Marru fid-dinja kollha u xandru l-aħbar it-tajba lill-ħolqien kollu dan hu l-ewwel kmand tiegħu u huma obdewh bla tidwir mal-lewża, bla kantunieri. L-għan ta’ Ġesù hu li l-aħabr it-tajba tasal kullimkien lil kull ma hu maħluq; ħadd ma hu eskluż, ħadd ma hu mwarrab u ħadd ma hu mkeċċi.
Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa 25 ta’ April 2018