Mingħajr imħabba u servizz il-Knisja ma timxix ’il quddiem

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħamis 26 ta’ April, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Bl-Ewkaristija Ġesù jgħallimna l-imħabba, bil-ħasil tar-riġlejn jgħallimna l-qadi u jgħidilna li l-qaddej qatt mhu akbar minn dak li bagħtu, mis-sid.

 

 

Dawn it-tliet punti huma s-sisien tal-Knisja. Dan qalu l-Papa Franġisku fl-omelija li ċċelebra dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Franġisku kien qed jirrifletti dwar il-Vanġelu skont San Ġwann li fih l-Evanġelista jirrakkuntalna x’ġara wara l-ħasil tar-riġlejn.

Fl-Aħħar Ikla Ġesù jsellem lid-dixxipli, spjega l-Papa, b’diskors twil u sabiħ li jtihulna Ġwanni, u jagħmel żewġ ġesti li huma istituzzjoni. Żewġ ġesti għad-dixxipli u għall-Knisja li kellha tkompli. Żewġ ġesti li, biex ngħidu hekk, huma s-sisien tad-duttrina tiegħu.

Ġesù jtihom ġismu biex jikluh u demmu biex jixorbuh, jiġifieri waqqaf l-Ewkaristija, u ħasel riġlejn l-Appostli. Minn daż-żewġ ġesti jinbtu ż-żewġ kmandamenti, issokta l-Papa, li bihom tikber il-Knisja jekk aħna nkunu fidili lejhom.

L-ewwel hu l-kmandament tal-imħabba,  Mhux aktar: ‘ħobb lil għajrek bħalek innifsek’, imma pass aktar lil hinn: ‘ħobbu lill-proxxmu bħalma ħabbejtkom jien.’

Imħabba bla limitu. Mingħajr dan il-Knisja ma timxix ‘il quddiem, tibqa’ bla nifs. Mingħajr imħabba, ma tikbirx, iżda tinbidel f’istituzzjoni vojta, tal-apparenza, ta’ ġesti mingħajr frott. Ġesù jgħidilna kif għandna nħobbu sal-aħħar.

‘Ħobbu lil xulxin bħalma ħabbejtkom jien’; u mbagħad il-kmandament il-ġdid l-ieħor li jiġi mill-ħasil tar-riġlejn: ‘Aqdu lil xulxin. Aħslu riġlejn xulxin kif ħsilthomlkom jien.’ Żewġ kmandamenti ġodda flimkien ma’ twissija: ‘Intom tistgħu sservu, imma mibgħutin minni. Intom m’intomx akbar minni.’ Infatti Ġesù jiċċara l-punt: ‘Il-qaddej mhux akbar minn sidu, lanqas il-mibgħut mhu akbar minn min bagħtu.’ Din hi l-umiltà vera u sempliċi, mhux umiltà finta, osserva Franġisku.

Jeħtieġ nagħrfu li Hu akbar minna lkoll, u li aħna qaddejja u qatt ma nistgħu naqbżu lil Ġesù.  Ma nistgħux ninqdew biH. Hu l-Mulej mhux aħna. Dan hu t-testment tal-Mulej. Itina nieklu u nixorbu u jgħidilna: ‘hekk għandkom tħobbu lil xulxin.’ Jaħsel ir-riġlejn u jgħidilna: ‘hekk għandkom taqdu lil xulxin, imma oqogħdu attenti għax il-qaddej qatt mhu akbar minn min bagħtu, minn sidu.’

Kliem bla tlaqliq: dan hu s-sies tal-Knisja. Jekk aħna nibqgħu mexjin fuq dawn it-tliet prinċipji ma niżbaljaw qatt.

Il-martri, kompla jgħid il-Papa Franġisku, u tant qaddisin, hekk imxew: b’dan l-għarfien li huma qaddejja. Imbagħad Ġesù jitfa’ twissija oħra: ‘Jiena nafhom lil dawk li għażilt,’ u jgħid: ‘Iżda naf li wieħed minnkom se jittradini.’ Għalhekk il-Papa Franġisku stieden lil kulħadd biex joqgħod ftit fis-skiet u jħalli lill-Mulej iħares lejh.

Inħalli l-ħarsa tal-Mulej tidħol fija. Nibdew inħossu ħafna affarijiet: inħossu l-imħabba, forsi ma nħossu xejn… nibqgħu fl-ajru, inħossu l-mistħija. Imma dejjem inħallu l-ħarsa ta’ Ġesù tiġi lejna. L-istess ħarsa li biha ħares lejn tiegħu waqt l-Aħħar Ikla: ‘Mulej int taf, int taf kollox.’

Bħal Pietru f’Tiberija: ‘Mulej, Int taf kollox. Int taf li nħobbok, taf x’hemm f’qalbi.’ Imħabba sal-aħħar. Biex temm l-omelija l-Papa uża kelma ftit jew wisq militari imma li tgħodd ħafna: ‘subordinazzjoni’, jew aħjar: Hu l-akbar, jien il-qaddej, ħadd ma jista’ jgħaddi qablu.

Mingħajr imħabba u servizz il-Knisja ma timxix ’il quddiem.

 Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

Leave a Reply

%d bloggers like this: