L-Evanġelju tal-Ħamis 26 ta’ April 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 13, 16-20

Kapitlu 13 tal-Evanġelju ta’ San Ġwann jibda bir-rakkont tal-istituzzjoni tas-sagrament tal-imħabba mwassla permezz tal-qadi; Ġesù jaħsel riġlejn id-dixxipli, l-imgħallem u l-Mulej, li jinżel għarrkopptejh quddiem kull wieħed li għażel u, mingħajr ma jħares lejn wiċċhom, jaħslilhom riġlejhom. B’dan li għamel, Ġesù, mhux biss għallimna kif għandna nġibu ruħna bejnietna, sewwa sew kif jagħmel hu, iżda libbes l-imħabba murija fil-qadi tal-proxxmu bid-dinjità tiegħu ta’ Alla; jekk Alla jaqdi għax iħobb, mela l-imħabba fil-qadi, hija għemil ta’ Alla, b’sinjali li jidhru, b’effetti li jinħassu.
Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħamis 26 ta’ April 2018”