Il-lealtà, il-valuri sodi u l-professjonalità bil-għan li nikkontribwixxu għall-ġid komuni

Il-Ġimgħa, 27 ta’ April 2018: Seminar organizzat mill-Union Ħaddiem Magħqudin bit-tema: Lealta’, Valuri u Professjonalità. Continue reading “Il-lealtà, il-valuri sodi u l-professjonalità bil-għan li nikkontribwixxu għall-ġid komuni”