Adorazzjoni Ewkaristika matul Mejju 2018

Print Friendly, PDF & Email

Hawn taħt issib dettalji tal-Adorazzjoni Ewkaristika li ser issir matul Mejju 2018 u li titmexxa mis-Superjur Joe Fenech f’diversi knejjes kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex. 

IL-ĦAMIS 3 ta’ MEJJU
Festa tas-Salib Imqaddes
Bażilika Sant’ Elena Birkirkara
9.30 am : Quddiesa
10.00 am : Adorazzjoni

IL-ĠIMGĦA 4 ta’ MEJJU
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar
Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara
Fid-9.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 8 ta’ MEJJU
Festa Madonna tar-Rużarju ta’ Pompej
Dar tal-Anzjani Santa Katerina Ħ’Attard
Fil-9.45 ta’ fil-għodu

IL-ĦAMIS 10 ta’ MEJJU
Parroċċa Madonna tal-Lourdes – San Ġwann
Fit-8.30 Quddiesa wara Adorazzjoni

IL-ĠIMGĦA 11 ta’ MEJJU
Fergħa Ewkaristika Il-Marsa
Fis-6.00 ta’ fil-għaxija u fl-7.00 Quddiesa

IL-ĦADD 13 ta’ MEJJU
Tlugħ is-Sema tal-Mulej
Santwarju Madonna tal-Mellieha
Fis-7.00 ta’ fil-għaxija

It-TNEJN 14 ta’ MEJJU
Istitut San Ġużepp Sorijiet Dumnikani Ħaż-Żabbar
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 15 ta’ MEJJU
Santwarju Madonna tas-Samra – il-Hamrun
Fil-11.00 ta’ fil-għodu – f’nofs in-nhar Quddiesa

IL-ĦAMIS 17 ta’ MEJJU
Knisja Madonna tal-Karmnu l-Imdina
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 18 ta’ MEJJU
Istitut Ġesù Nazarenu Iż-Żejtun
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TNEJN 21 ta’ MEJJU
Festa Marija Omm il-Knisja
San Bastjan fil-Kripta – Ħal Qormi –
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 22 ta’ MEJJU
Kappella San Ġużepp Ħaż-Żebbuġ
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 23 ta’ MEJJU
Knisja Parrokkjali M’Annunzjata – Ħat-Tarxien
Fid-9.30 am: Adorazzjoni

IL-ĠIMGĦA 25 ta’ MEJJU
Ċentru Santa’Andrija Tarġa Gap Il-Mosta
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 25 ta’ MEJJU
Knisja Santa’Anna Iż-Żebbiegħ l/o Imġarr
5.30 ta’ fil-għaxija : Adorazzjoni fis-6.30 : Quddiesa RIL

IT-TNEJN 28 ta’ MEJJU
Sorijiet Ġesù Nazzarenu Marsaxlokk
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 29 ta’ MEJJU
Pax et Bonum Il-Mosta
Wara l-Quddiesa tad-
9.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 30 ta’ MEJJU
Parroċċa San Duminku – il-Belt Valletta
Lejliet il-festa liturġika ta’ Corpus Domini
Mill-10,00 sal-11,00 am

IL-ĦAMIS 31 ta’ MEJJU
Nhar il-festa lituġika ta’ Corpus Domini
Is-Santwarju tal-Qalb ta’ Ġesù
Il-Fontana – Għawdex
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu
Fil-11.30 Quddiesa ghal min jogħġbu

Author: Joe Farrugia

Segretarjat għal-Lajċi.

Leave a Reply

%d bloggers like this: