Niftħu għajnejna mill-kurżitajiet li ttina d-dinja virtwali

It-Tnejn 30 ta’ April, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Jeħtiġilna niddixxernu sewwa bejn il-kurżitajiet ‘tajbin’ u dawk ‘ħżiena’ filwaqt li niftħu qlubna għall-Ispirtu s-Santu li jtina ċ-ċertezza. Il-Papa Franġisku għamel dawn iż-żewġ eżortazzjonijiet waqt il-quddiesa li ċċelebra fil-kappella tad-Dar Santa Marta. Huwa kien qed jagħmel riflessjoni dwar il-Vanġelu tal-ġurnata meħud minn San Ġwann, kapitlu 14, versi 21-26.

Continue reading Niftħu għajnejna mill-kurżitajiet li ttina d-dinja virtwali

San Ġużepp Ħaddiem

Kitba ta’ Angelo Xuereb: Il-Knisja fl-ewwel ta’ Mejju tiċċelebra l-festa ta’ San Ġużepp Ħaddiem. Għalhekk ser nitkellmu fuq il-valur tax-xogħol.

San Ġużepp għadda ħajtu jaħdem bħala mastrudaxxa. Min dan ix-xogħol kien jaqla’ l-għejxien ta’ kuljum għall-Verġni Marija u għal Ġesù. U proprju laħaq qdusija mill-aktar kbira billi tħarreġ fix-xogħol ta’ kuljum, b’sens ta’ dover, paċenzja u rassenjazzjoni mat-tbatijiet li jġib miegħu. Ħadem fis-skiet u fil-moħbi. Għall-għajnejn in-nies ma kien qiegħed jagħmel xejn straordinarju. Continue reading San Ġużepp Ħaddiem

L-Evanġelju tat-Tnejn 30 ta’ April 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 14, 21-26

Ir-raba’ appostlu li jikkonfronta lil Ġesù u bit-tweġiba għall-mistoqsija tiegħu Ġesù jkompli jemfasizza li hu u l-Missier huma ħaġa waħda u magħhom l-Ispirtu s-Santu jgħallem kollox u jfakkar kollox li dawk li jħarsu l-kmandamenti tiegħu għax iħobbuh.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn 30 ta’ April 2018