L-Evanġelju tal-Ħadd 1 ta’ April 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 20, 1-9

Sa dakinhar kienu għadhom ma fehmux li l-iskrittura li tgħid li kellu jqum mill-imwiet. Ġwanni donnu jridna nifhmu li wara dakinhar fehmu għax saru jafu, raw b’għajnejhom qabar vojt u rawh u missewh u semgħuh ikellimhom. Ma emmnux għax saru jafu, ġarrbu l-esperjenza tiegħu ħaj. Marru lejn il-qabar imnikkta, jiġru, ma jridux jemmnu li dak li ħasbu li kien għadda u mar, reġa’ ġie. Għarfu li l-inkwietta’ issa huwa ferm ikbar minn ta’ qabel. Moħħhom storda bl-aħbar. L-aħbar ta’ Marija ma kienetx li qam iżda li ħadu l-ġisem tiegħu mill-qabar u ma nafux fejn qegħduh.
Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħadd 1 ta’ April 2018”