Saċerdot ieħor maqtul wara li kien għadu kemm iċċelebra Quddiesa u bierek lit-tfal

frmarkFr. Mark Ventura – Saċerdot ieħor li ġie maqtul wara li kien għadu kemm iċċelebra Quddiesa u bierek lit-tfal.  Rapporti jgħidu lis-saċerdot Kattoliku Missjunarju, miet malli sparawlu hekk kif kien għadu kemm spiċċa jiċċelebra l-Quddiesa. Dan ġara ġewwa l-Filippini. Continue reading Saċerdot ieħor maqtul wara li kien għadu kemm iċċelebra Quddiesa u bierek lit-tfal

Int imsejjaħ biex tqanqal is-sejħa ta’ Ġesù fiż-żgħażagħ ta’ Ħad-Dingli – L-Arċisqof lil Dun Mark Mallia Pawley

It-Tlieta, 1 ta’ Mejju 2018: Quddiesa tal-pussess ta’ Dun Mark Mallia Pawley bħala l-Arċipriet il-ġdid tal-Parroċċa ta’ Ħad-Dingli. Continue reading Int imsejjaħ biex tqanqal is-sejħa ta’ Ġesù fiż-żgħażagħ ta’ Ħad-Dingli – L-Arċisqof lil Dun Mark Mallia Pawley

It-Tlett Ommijiet

ĦSIEB GĦAX-XAHAR TA’ MEJJU – Minn Patri Philip Cutajar OFMcap

Ninsabu diġà fix-xahar ta’ Mejju. Xahar li fih jispikka l-istaġun tar-rebbiegħa bil-fwieħa tal-fjuri u temp sabiħ. L-għeruq ta’ l-isem ta’ dan ix-xahar huwa ġej minn Maia: l-alla tal-fertilità – il-‘Bona Dea’. Għalkemm hemm interpretazzjoni oħra li tgħid li l-isem huwa ġej mill-kelma bil-Latin: ‘majores’ li tfisser ‘anzjani’ hekk kif ix-xahar ta’ Ġunju huwa ġej minn kelma oħra bil-Latin ‘iuniores’ li tfisser ‘żgħażagħ’. Continue reading It-Tlett Ommijiet

Lectio Divina għas-6 Ħadd tal-Għid Sena “B”

Vanġelu (Ġw 15. 9-17): X’nifhmu meta ta’ spiss ngħidu “Inħobbok”? Għal ħafna hija kelma sentimentali, imqanqla mis-sbuħija ta’ persuna u x-xewqa li dik il-persuna ssir tħobbni. Jekk dan iseħħ, jien se nkun kuntent. Għalhekk, ma’ “inħobbok” inżid “lest nagħmel kollox biex tkun tiegħi,” “ma nistax ngħix mingħajrek.” Il-Griegi jsejħu din l-imħabba eros. Din hi ħaġa tajba, maħluqa minn Alla, meta poġġa fil-bniedem l-attrazzjoni naturali li raġel ikollu lejn mara u viċi-versa. Eros tesprimi ruħha fis-sodisfazzjoni personali u ta’ spiss tiġbed lejn l-egoiżmu. Mela eros ma tkoprix l-aspetti kollha tal-imħabba. In fatti, jekk relazzjoni bejn mara u raġel tkun ibbażata fuqha biss, għandha ħajja qasira. Din l-imħabba hi bbażata fuq in-natura bijoloġika tal-bniedem u li, xi wħud, ma jagħrfux jikkontrollaw. Continue reading Lectio Divina għas-6 Ħadd tal-Għid Sena “B”