Fil-Bavarja jitpoġġew slaleb fid-daħla ta’ kull bini amministrattiv pubbliku.

L-Erbgħa 2 ta’ Mejju 2018: Il-Gvern reġjonali tal-Bavarja, fil-Ġermanja, ordna li jitpoġġew slaleb fid-daħla ta’ kull bini amministrattiv pubbliku.  Is-sit newsbook.com.mt irrapporta li l-amministrazzjoni konservattiva tal-pajjiż qalet li s-slaleb għandhom jirriflettu l-identità kulturali u l-influwenza Kristjana tar-reġjun. Id-deċiżjoni ttieħdet nhar it-Tlieta li għadda. Continue reading Fil-Bavarja jitpoġġew slaleb fid-daħla ta’ kull bini amministrattiv pubbliku.

Il-Papa Franġisku fakkar li kull ħajja umana hija unika

L-Erbgħa 2 ta’ Mejju 2018: Waqt laqgħa li kellu mal-membri tal-assoċjazzjoni “Una vita rara” (Ħajja rari), li tirriċerka u turi solidarjetà fejn ikun hemm mard rari, il-Papa Franġisku fakkar li kull ħajja umana hija unika, u qal li jħossu mqanqal mir-rieda tal-familji li jaffrontaw din ir-realtà ta’ tant niket u jagħmlu ħilithom biex itejbuha. Continue reading Il-Papa Franġisku fakkar li kull ħajja umana hija unika

Għejun ta’ ilma ħaj

4. Katekeżi dwar il-Magħmudija mill-Papa Franġisku. 2 ta’ Mejju 2018.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Aħna u nkomplu mexjin fir-riflessjoni tagħna fuq il-Magħmudija, illum nixtieq nieqaf fuq ir-riti ċentrali, li jsiru biswit il-Fonti tal-Magħmudija.

Continue reading Għejun ta’ ilma ħaj

L-Evanġelju tal-Erbgħa 2 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 15, 1-8

F’dan id-diskors twil li jibda minn Kapitlu 13 u jintemm f’Kapitlu 17 tal-Evanġelju tiegħu Ġesùjiftaħ qalbu mad-dixxipli tiegħu u jiftaħ qalbu ma’ Alla quddiemhom f’ħin tassew delikat u prezzjuż, mimli emozzjonijiet ta’ qabel it-tluq u l-firda li jġib miegħu.
Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa 2 ta’ Mejju 2018