Il-fidi ngħadduha bl-imħabba u x-xhieda

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ħamis 3 ta’ Mejju, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Fil-kappella tad-Dar Santa Marta l-Papa għamel riflessjoni dwar l-atteġġjamenti li għandu jkollna meta nittrasmettu l-fidi.

 

It-trasmissjoni tal-fidi ma tfissirx ‘prożelitiżmu’, qisna qed infittxu n-nies biex jibdew iżommu ma’ xi tim tal-futbol jew biex jissieħbu f’xi għaqda kulturali, imma ssir bl-imħabba. Din kienet ir-riflessjoni li għamel il-Papa fl-omelija tal-quddiesa tal-lum, 3 ta’ Mejju 2018. Franġisku beda l-omelija mnebbaħ mill-ewwel qari meħud mill-ittra ta’ San Pawl lill-Korintin u qal li l-fidi mhix sempliċement li nirreċtaw il-Kredu, anzi l-Kredu hu ‘stqarrija’ tal-fidi tagħna.

It-trasmissjoni tal-fidi ma ssirx billi nagħtu xi informazzjoni, imma bil-qalb u bil-fidi f’Ġesù Kristu. Żgur li mhix li mekkanikament nitgħallmu xi ħaġa minn xi ktieb, għax li tkun Nisrani jfisser li ‘tkattar’ int u tgħaddiha lil ħaddieħor, l-istess kif tagħmel il-Knisja li hi omm u twelled ’l uliedha fil-fidi.

It-trasmissjoni tal-fidi ma tfissirx li aħna naqbdu xi ktieb, intuh lil xi ħadd biex jistudjah tajjeb ħalli mbagħad ngħammduh, iżda hi mixja differenti għax aħna rridu ngħaddu lil ħaddieħor dak li rċevejna aħna. Din hi l-isfida li għandu n-Nisrani u hija wkoll l-isfida li għandha l-Knisja.

Papa Bergoglio insista li t-trasmissjoni tal-fidi tgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra, min-nanniet għall-ommijiet, b’arja li tfewwaħ bl-imħabba. Dak li nemmen ma jasalx biss bil-kliem, imma wkoll bit-tmellis, bit-tenerezza. Franġisku żied jgħid li llum għandna l-babysitters li saru qishom it-tieni omm, u għalhekk ir-responsabbiltà tat-trasmissjoni tal-fidi tinsab f’idejhom ukoll biex jgħinu liż-żgħar jikbru kif imiss.

Imma t-trasmissjoni tal-fidi ma ssirx bil-prożelitiżmu; hija xi ħaġa oħra, hija xi ħaġa akbar minn hekk. Mhix li tmur tfittex lil xi ħadd biex tħajru jidħol membru ta’ xi klabb tal-futbol jew ta’ xi ċentru kulturali. Sewwa kien qal il-Papa Emeritu Benedittu XVI, issokta Franġisku, li l-Knisja ma tikbirx bil-prożelitiżmu imma bl-attrazzjoni, jiġifieri bl-eżempju, bix-xhieda.

Xhieda li ntuha kull jum ta’ ħajjitna b’dak li nemmnu, li jagħmilna ġusti f’għajnejn Alla u li b’hekk iqanqal il-kurżità ta’ min ikun madwarna.

Ix-xhieda tqanqal il-kurżità fil-qalb ta’ dak li jkun u minn hemm jibda jaħdem ġewwa fih l-Ispirtu s-Santu. Il-Knisja temmen b’din il-ġibda, li l-fidi tikber bix-xhieda, tingħata bix-xhieda, sal-martirju. Meta ħaddieħor jara din il-koerenza, jibda jistaqsi: Imma għaliex dan/din jgħixu hekk? Għax qed jgħixu ħajjithom għas-servizz tal-oħrajn?

Dik il-kurżità hija ż-żerriegħa li jieħu f’idejh l-Ispirtu s-Santu u jkattarha. It-trasmissjoni tal-fidi tagħmilna ġusti, tiġġustifikana, u bit-trasmissjoni tal-fidi nagħtu l-ġustizzja awtentika lill-oħrajn, temm Papa Bergoglio.

 Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

Leave a Reply

%d bloggers like this: