L-isqfijiet għandhom jiddefendu lill-fidili minn min jifxilhom

Il-Ġimgħa 4 ta’ Mejju, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

It-tema tar-riflessjoni li għamel illum il-Papa Franġisku fl-omelija tal-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta, kienet dwar il-ħarsien tal-fidi u l-konfermazzjoni tagħha. Franġisku kien qed jikkummenta l-ewwel qari meħud mill-Atti tal-Appostli li fih naqraw dwar waqt diffiċli fi ħdan il-komunità ta’ Antjokja.

Continue reading L-isqfijiet għandhom jiddefendu lill-fidili minn min jifxilhom

I am not ashamed

Monthly Reflection May 2018  ‘I am not ashamed’

Following Jesus in my life has been the most important decision I have taken. It was a decision that I needed to take in a time when I was passing through spiritual dryness in my life. Although this spiritual dryness was a difficult time to live, it brought me closer to God… to the loving Father. After all, I was in search and seeking for the truth… ‘What is life all about?’. Continue reading I am not ashamed

Tahdita dwar IL-PATRIJIET TAD-DEZERT: SEJHA U SFIDA

fr-gioele-galeaIs-Socjeta` Patristika Maltija tistiednek ghal Tahdita dwar IL-PATRIJIET TAD-DEZERT: SEJHA U SFIDA. It-taħdita ser issir minn Fra Gioele Galea nhar il-Gimgha 11 ta’ Mejju fis-7.00pm fir-Refettorju l-Antik, il-Kurja tal-Arcisqof, Floriana.  (Dħul mill-bieb ta’ wara, dak fi Triq l-Iljun)

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 4 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.phpĠw 15, 12-17

Għal ħafna l-aħħar kliem ta’ Ġesù huma l-kliem li qal fuq is-salib, sewwa sew qabel miet; is-seba’ kelmiet. Iżda dawk is-seba’ kelmiet jew frażijiet li aħna naraw jitperrċu rrakkmati fuq il-bellus fil-purċissjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira huma t-twettiq ta’ dak li Ġesù ried u qal.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ġimgħa 4 ta’ Mejju 2018