Tahdita dwar IL-PATRIJIET TAD-DEZERT: SEJHA U SFIDA


fr-gioele-galeaIs-Socjeta` Patristika Maltija tistiednek ghal Tahdita dwar IL-PATRIJIET TAD-DEZERT: SEJHA U SFIDA. It-taħdita ser issir minn Fra Gioele Galea nhar il-Gimgha 11 ta’ Mejju fis-7.00pm fir-Refettorju l-Antik, il-Kurja tal-Arcisqof, Floriana.  (Dħul mill-bieb ta’ wara, dak fi Triq l-Iljun)

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.