Tahdita dwar IL-PATRIJIET TAD-DEZERT: SEJHA U SFIDA

Print Friendly, PDF & Email

fr-gioele-galeaIs-Socjeta` Patristika Maltija tistiednek ghal Tahdita dwar IL-PATRIJIET TAD-DEZERT: SEJHA U SFIDA. It-taħdita ser issir minn Fra Gioele Galea nhar il-Gimgha 11 ta’ Mejju fis-7.00pm fir-Refettorju l-Antik, il-Kurja tal-Arcisqof, Floriana.  (Dħul mill-bieb ta’ wara, dak fi Triq l-Iljun)

Leave a Reply

%d bloggers like this: