Innu sabiħ lill-ħajja umana

Darba ltqajt ma’ ħsieb dwar il-qawwa tal-innijiet li sammarni: “L-innijiet jistgħu jerfgħu ‘il fuq l-ispirtu tagħna, jagħtuna l-kuraġġ u jmexxuna lejn l-azzjoni t-tajba. L-innijiet jistgħu jimlew lir-ruħ tagħna bi ħsibijiet qaddisa u jġibulna spirtu ta’ paċi”. Mela x’qawwa u xi grazzja kbira għandu innu! Continue reading Innu sabiħ lill-ħajja umana

L-Ewkaristija Ħobż tal-Ħajjin

Il-Ħadd 6 ta’ Mejju 2018. Omelija tal-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech, fl-Għeluq tal-Kwaranturi Mqaddsa. Pjazza Indipendenza, Il-Belt Victoria.

Meta nħares lejn is-soċjetà ta’ madwarna, ma nistax ma nħossx ma’ dawk il-persuni li tant huma mtaqqlin bit-tħassib u l-problemi tal-ħajja, li nsew meta tbissmu l-aħħar!

Continue reading L-Ewkaristija Ħobż tal-Ħajjin

L-Evanġelju tal-Ħadd 6 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.phpĠw 15, 12-17
Ġw 15, 9-17

Għal ħafna l-aħħar kliem ta’ Ġesù huma l-kliem li qal fuq is-salib, sewwa sew qabel miet; is-seba’ kelmiet. Iżda dawk is-seba’ kelmiet jew frażijiet li aħna naraw jitperrċu rrakkmati fuq il-bellus fil-purċissjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira huma t-twettiq ta’ dak li Ġesù ried u qal.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħadd 6 ta’ Mejju 2018