Innu sabiħ lill-ħajja umana

Darba ltqajt ma’ ħsieb dwar il-qawwa tal-innijiet li sammarni: “L-innijiet jistgħu jerfgħu ‘il fuq l-ispirtu tagħna, jagħtuna l-kuraġġ u jmexxuna lejn l-azzjoni t-tajba. L-innijiet jistgħu jimlew lir-ruħ tagħna bi ħsibijiet qaddisa u jġibulna spirtu ta’ paċi”. Mela x’qawwa u xi grazzja kbira għandu innu! Continue reading Innu sabiħ lill-ħajja umana