Bix-xift aħjar!

Kont għaddej naħdem fl-Isptar. F’ġurnata li kellha bidu iżda żgur li ma kellhiex tmiem. Nifimha! L-eżiġenzi mal-morda huma kbar fuq li kbar.

Inkun se nidħol f’lift. U narah bl-uniformi. “Jien qed nara sewwa?” irraġunajt bejni u bejn ruħi. Imma veru ħbieb. Kont qed nara sewwa! “Mela m’għadekx liebes pulit?” għedtlu. “Eh Patri! Bix-xift naqla’ aktar. Għandi familja xi nżomm!” Continue reading “Bix-xift aħjar!”