Archive

Archive for May 7, 2018

Bix-xift aħjar!

Kont għaddej naħdem fl-Isptar. F’ġurnata li kellha bidu iżda żgur li ma kellhiex tmiem. Nifimha! L-eżiġenzi mal-morda huma kbar fuq li kbar.

Inkun se nidħol f’lift. U narah bl-uniformi. “Jien qed nara sewwa?” irraġunajt bejni u bejn ruħi. Imma veru ħbieb. Kont qed nara sewwa! “Mela m’għadekx liebes pulit?” għedtlu. “Eh Patri! Bix-xift naqla’ aktar. Għandi familja xi nżomm!” Read more…

Programm taċ-ċelebrazzjonijiet tal-festa ta’ San Ġorġ Preca 2018

Fl-okkażjoni tal-festa tal-ewwel qaddis Malti, San Ġorġ Preca, li tiġi ċċelebrata kull 9 ta Mejju, ser isiru dawn iċ-ċelebrazzjonijiet:

Read more…

Categories: Avviżi

L-Evanġelju tat-Tnejn 7 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php

Ġw 15, 26 – 16, 4a

Miniex se nħallikom weħidkom għax intom ingħaqadtu miegħi. Nibgħat lid-Difensur u intom, miegħu tixhdu għalija. Id-Difensur huwa l-Ispirtu tal-Verità; fih m’hemmx qerq jew tgħawiġ, fih m’hemmx garanziji foloz jew ħolm u fantasiji; huwa l-Ispirtu ta’ Alla li jaf u jagħraf kollox, sa kull ħsieb moħbi u kull taħbita tal-qalb, l-Ispirtu tar-rejaltà tal-ħajja ta’ Alla.
Read more…