Ma niddjalogawx max-xitan għax hu l-akbar giddieb

Print Friendly, PDF & Email

It-Tlieta 8 ta’ Mejju, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Qatt m’għandna nersqu qrib ix-xitan u lanqas m’għandna niddjalogaw miegħu: hu tellief imma perikoluż għax isaħħar.  Jixbah kelb irrabjat marbut b’katina li, jekk tmellsu, jigdmek. Hekk widdeb il-Papa Franġisku llum waqt il-quddiesa fil-kappella tad-Dar Santa Marta.

 

Ir-riflessjoni li għamel Franġisku kienet dwar ix-xitan, li mhux mejjet, imma li diġà hu kkundannat, kif jgħidilna l-Vanġelu tal-liturġija tal-lum meħud minn San Ġwann, kapitlu 16, versi minn 5 sa 11.

Nistgħu forsi ngħidu, qal il-Papa, li x-xitan hu agunija, imma hu x’inhu, huwa tellief. U mhux faċli għalina nikkonvinċu ruħna minn dan għax ix-xitan jaf isaħħarna, jaf x’għandu jgħidilna, u aħna nieħdu gost nissaħħru, osserva l-Papa Franġisku.

Ix-xitan għandu dil-ħila, il-ħila li jsaħħar. Għalhekk diffiċli nifhmu li hu tellief għax juri ruħu bis-setgħa; iwiegħdek ħafna, itik ħafna rigali, sbieħ u mqartsin, u inti ma tkunx taf x’hemm ġewwa. Il-karta ta’ barra tkun sabiħa, tiġbdek. Ix-xitan itina l-pakkett mingħajr ma jħallina naraw x’hemm fih, jippreżentalna l-vanità, iqanqal il-kurżità.  Dawn huma l-proposti tiegħu.

Infatti l-kaċċaturi jgħidulek li m’għandekx tersaq qrib tal-kukkudrill li qed imut, qal il-Papa, għax b’daqqa ta’ denbu jista’ joqtlok ukoll. L-istess ix-xitan, hu perikoluż għall-aħħar: jippreżenta ruħu bis-setgħa li għandu.  Dak li jipproponilna hu mimli gideb, u aħna, boloh, nemmnuh, afferma Franġisku.

Infatti x-xitan hu l-akbar giddieb, missier il-gideb.  Jaf jitkellem, għandu ħila jkantalek biex jingannak.  Hu tellief imma jaħdem bħal wieħed rebbieħ. Dawlu jgħammex bħal tal-logħob tan-nar, imma malajr jintefa, jgħib, filwaqt li d-dawl tal-Mulej hu ġentili iżda permanenti.

Ix-xitan, tenna Franġisku, isaħħarna għax jaf imiss il-vanità tagħna, il-kurżità tagħna u aħna nixtru kollox, jiġifieri naqgħu fit-tentazzjoni. Għalhekk huwa tellief perikoluż u rridu noqogħdu attenti minnu, issokta Franġisku, filwaqt li stedinna biex, kif jgħid Ġesù, nishru, nitolbu u nsumu. B’hekk negħlbu t-tentazzjoni.

Imbagħad hu fundamentali li ma nersqux qribu għax, kif kien jgħid wieħed mill-Missirijiet tal-Knisja, ix-xitan qisu kelb irrabjat marbut b’katina, li m’għandniex immellsuh għax jigdimna. Jekk jiena naf, kompla l-Papa, li kif nersaq lejn dak il-ħsieb, lejn dik ix-xewqa, jekk jiena mmur xi mkien, inkun qed nersaq qrib il-kelb irrabjat u mxekkel bil-katina, ma mmorrux qribu biex jigdimna, minkejja li marbut, għax inkunu qed nidħlu għaliha. Lix-xitan inħalluh marbut hemm.

U rridu wkoll nifhmu li max-xitan ma niddjalogawx bħalma kienet għamlet Eva. Eva kienet ħasbet li saret l-akbar teologa u waqgħet. Fid-deżert, Ġesù ma jagħmilx hekk: iwieġeb bil-Kelma t’Alla. Ġesù jkeċċi x-xjaten u kultant jistaqsihom isimhom, imma qatt ma jiddjaloga magħhom.

Għaldaqstant il-Papa wissiena biex ma niddjalogawx max-xitan għax hu jegħlibna dejjem għax moħħu jilħaqlu aktar minn tagħna.

Ix-xitan jilbes ta’ anġlu, imma hu anġlu tad-dellijiet, anġlu tal-mewt. Hu kkundannat u tellief, marbut bil-ktajjen u jaf li wasal tmiemu, imma għandu l-mezzi biex jagħmel straġi. Aħna għandna nitolbu, nagħmlu penitenza, ma nersqux lejh u ma nitkellmux miegħu. U fl-aħħar immorru għand l-Omm, bħalma jagħmlu t-tfal meta jkunu mbeżżgħin. Immorru għand il-Madonna. Hi tħarisna.

Il-Missirijiet tal-Knisja, speċjalment il-mistiċi Russi, jgħidu: fi żmien it-taqlib spiritwali, nistkennu taħt il-mant tal-kbira Omm Alla. Immorru għand l-Omm u jalla hi tgħinna f’dit-taqbida mat-tellief, mal-kelb marbut, biex negħlbuh, temm il-Qdusija Tiegħu.

 

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: