Jalla tikbru u tkunu grati għal tant ġid, għal tant informazzjoni u edukazzjoni li tieħdu f’dan il-post

L-Erbgħa, 9 ta’ Mejju 2018: L-Arċisqof iċċelebra Quddiesa f’għeluq l-10 snin tal-Kulleġġ San Injazju, Tal-Ħandaq. Continue reading Jalla tikbru u tkunu grati għal tant ġid, għal tant informazzjoni u edukazzjoni li tieħdu f’dan il-post

Żewġ kotba fuq Giovanni Falcone u Paolo Borsellino

Xi xhur ilu l-kittieb u ħabib tiegħi mit-tfulija Robert Aloisio kiteb żewġ kotba tabilħaqq interessanti dwar l-Imħallfin Giovanni Falcone u Paolo Borsellino. It-tnejn li huma sfaw maqtula bl-aktar mod brutali mill-mafja. Iż-żewġ kotba jisimhom Falcone u Borsellino żewġ imħallfin li sfidaw il-mafja u Sfidaw lill-mafja u Dizzjunarju tal-mafja. Continue reading Żewġ kotba fuq Giovanni Falcone u Paolo Borsellino

Simposju internazzjonali f’Ta’ Pinu dwar Marija “Omm il-Knisja”

L-Erbgħa 9 ta’ Mejju 2018: Imnebbaħ mill-għażla tal-Papa Franġisku li minn din is-sena jiddikjara l-għada ta’ Għid il-Ħamsin bħala Tifkira obbligatorja tal-Verġni Mqaddsa Marija Omm il-Knisja, is-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, f’kollaborazzjoni mad-Djoċesi ta’ Għawdex, mal-Fakultà Teoloġika Pontifiċja Marianum ta’ Ruma, u mal-Assoċjazzjoni Marjoloġika Interdixxiplinari Taljana, se jorganizza Simposju Internazzjonali Marjoloġiku-Marjan bit-tema: “Omm tal-Knisja u fi ħdan il-Knisja: Bibbja – Teoloġija – Pastorali”, bejn il-Ġimgħa 1 u s-Sibt 2 ta’ Ġunju 2018. Continue reading Simposju internazzjonali f’Ta’ Pinu dwar Marija “Omm il-Knisja”

It-tnissil mill-ġdid

5. Katekeżi dwar il-Magħmudija mill-Papa Franġisku. 9 ta’ Mejju 2018.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Il-katekeżi fuq is-sagrament tal-Magħmudija llum twassalna biex nitkellmu fuq il-ħasil imqaddes imsieħeb mill-invokazzjoni lit-Trinità Qaddisa, jew aħjar, ir-rit ċentrali li proprjament “jgħammed” – jiġifieri jgħaddas – fil-Misteru tal-Għid ta’ Kristu (ara Katekiżmu tal-Knisja Kattolika, 1239).

Continue reading It-tnissil mill-ġdid