Archive

Archive for May 11, 2018

Riflessjoni dwar Għid il-Ħamsin

Kitba ta’ Angelo Xuereb – Fl-Għid il-Kbir il-Knisja tibda mixja ta’ ħamsin jum sal-Għid il-Ħamsin, li fih niċċelebraw l-inżul tal-Ispirtu s-Santu fuq l-appostli. Read more…

Categories: Minn Angelo Xuereb

X’taqra f’Il-Leħen, tal-Ħadd 13 ta’ Mejju 2018

Dawn u aktar tista’ taqrahom fi Il-Leħen, gazzetta ta’ ispirazzjoni Kattolika
maħruġa nhar ta’ Ħadd mill-Azzjoni Kattolika Maltija Read more…

Categories: Il-Leħen

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 11 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 16, 20-23a

Il-ħajja li qed jippropponi Ġesù u b’dak li jwettaq se jġibha fis-seħħ, mhix ħajja aħjar minn dik li d-dixxipli kienu qed jgħixu iżda ħajja kompletament differenti, ħajja ġdida. Ixebbah dak li se jgħaddi minnu u miegħu jgħaddu huma, mal-ħlas, donnu jrid jindika li l-ħajja ta’ issa m’hi xejn ħlief it-tqala ta’ ħajja oħra, tqala li tasal fi tmiemha b’uġiegħ bħal dak tal-ħlas li jintesa malajr hekk kif il-ħajja l-ġdida titwieled u tibda tgħix.
Read more…