L-Evanġelju tal-Ġimgħa 11 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 16, 20-23a

Il-ħajja li qed jippropponi Ġesù u b’dak li jwettaq se jġibha fis-seħħ, mhix ħajja aħjar minn dik li d-dixxipli kienu qed jgħixu iżda ħajja kompletament differenti, ħajja ġdida. Ixebbah dak li se jgħaddi minnu u miegħu jgħaddu huma, mal-ħlas, donnu jrid jindika li l-ħajja ta’ issa m’hi xejn ħlief it-tqala ta’ ħajja oħra, tqala li tasal fi tmiemha b’uġiegħ bħal dak tal-ħlas li jintesa malajr hekk kif il-ħajja l-ġdida titwieled u tibda tgħix.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ġimgħa 11 ta’ Mejju 2018