Imħabba kbira lejn dawk emarġinati, bla vuċi, moħbija u minsija – Il-Vigarju Ġenerali

Is-Sibt, 12 ta’ Mejju 2018: Il-Vigarju Ġenerali iċċelebra Quddiesa fl-okkażjoni tal-31 anniversarju mill-mewt ta’ Mons. Mikiel Azzopardi. Continue reading “Imħabba kbira lejn dawk emarġinati, bla vuċi, moħbija u minsija – Il-Vigarju Ġenerali”

Tkun ħaġa sabiħa li lkoll kemm aħna naħdmu biex l-edukazzjoni f’pajjiżna tagħti dejjem l-aqwa frott

Is-Sibt, 12 ta’ Mejju 2018: L-Arċisqof iċċelebra Quddiesa mal-membri tal-A.L.P.S. (Association of Lyceum Past Students). Continue reading “Tkun ħaġa sabiħa li lkoll kemm aħna naħdmu biex l-edukazzjoni f’pajjiżna tagħti dejjem l-aqwa frott”

L-Evanġelju tal-Ħadd 13 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 16, 15-20

Biex jagħalq l-Evanġelju tiegħu, Marku jonqsu biss żewġt ivrus wara din is-silta, jagħlaq kapitlu sittax u jagħalq l-aħbar it-tajba kif ġarrabha hu u l-komunità jew komunitajiet li għex fihom sa dakinhar. Iż-żewġt ivrus li jonqos jiddeskrivu, x’ġara minn Ġesù li tela’ s-sema u kif wieġbu il-Ħdax għas-sejħa ta’ Ġesù.
Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħadd 13 ta’ Mejju 2018”

L-Evanġelju tas-Sibt 12 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 16, 23b-28

Ħafna mit-talbiet tal-Knisja fil-Liturġija jintemmu: B’Ibnek Ġesù Kristu Sidna, li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu s-Santu – Alla – għal dejjem ta’ dejjem.
Continue reading “L-Evanġelju tas-Sibt 12 ta’ Mejju 2018”