Lectio Divina fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin. Sena “B”

Vanġelu (Ġw15, 26-27; 16, 12-15): Fir-rejalta’ tad-dinja tal-lum liema huma l-forzi li qed imexxu? L-egoiżmu joffri ħafna għażliet lill-bniedem, bħalma jagħmlu l-flus, il-ġid materjali, il-gideb, il-kilba biex tiddomina l-oħrajn, il-qerq, eċċ. Kif nafu tant tajjeb, kull fejn il-bniedem iħalli lil dawn il-forzi jmexxuh, jinħoloq kaos u dulluvju ta’ żbalji li ma jħallux bniedem jgħix tassew uman. Hawn tirrenja l-liġi tal-ġungla, vjolenza feroċi, dnub u mewt. L-enfasi hawn hi fuq il-ħajja materjali u bijoloġika li, kif jaf kulħadd, tiġi fit-tmiem. Imma, ħafna bnedmin oħra jittamaw f’ħajja oħra, dik li ma tintemm qatt. (Ikona Bizantina turi re ħiereġ minn għar mudlam b’xi parċmini tal-Iskritturra f’idejh. Dan ġej biex jillumina d-dinja). Continue reading “Lectio Divina fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin. Sena “B””