Inkunu isqfijiet għall-merħla mhux għall-karriera

It-Tlieta 15 ta’ Mejju, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Illum, fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa għamel riflessjoni dwar is-silta mill-Atti tal-Appostli li fiha Pawlu jsellem lill-anzjani tal-Knisja biex jerġa’ lura lejn Ġerusalemm għax imgiegħel mill-Ispirtu s-Santu. L-Appostlu, osserva l-Papa, hu xhud tal-ubbidjenza lill-Ispirtu s-Santu u tal-imħabba lejn il-merħla. Nitolbu biex l-isqfijiet kollha jkunu hekk.

Continue reading Inkunu isqfijiet għall-merħla mhux għall-karriera

Time well spent!

On Sunday April 22, my brother in the Capuchin Order, Fr Bernard Mangion OFM Cap, celebrated his 50th anniversary of his priestly ordination. Fr Bernard spend some 36 years of his priesthood living faithfully the word of Jesus in the Gospel: I was sick and you visited me (Matt 25:36). Practically he spent much of his priesthood working with the sick. Continue reading Time well spent!

L-Evanġelju tat-Tlieta 15 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 17, 1-11a

Ġesù ma jibqax ikellem lid-dixxipli tiegħu. F’dan l-aħħar kapitlu li jirrakonta kliemu waqt l-aħħar ikla, l-awtur tal-Evanġelju ta’ San Ġwann, jurina lil Ġesù jdawwar ħarstu lejn il-Missier u jkellem lilu. Ġesù ma jitkellimx mad-dixxipli iżda jitkellem mal-Missier quddiemhom, b’leħen li setgħu jisimgħuh. Din hija l-aqwa u l-għola ntimità li kull dixxiplu jrid jasal għaliha: dik li jiftaħ qalbu ma’ Alla mingħajr inibizzjoni minn dawk imseħbin miegħu, mingħajr biża, mingħajr mistħija għax jaf li huma wkoll ismieħba f’din l-intimità ma’ Alla.
Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta 15 ta’ Mejju 2018