Inkunu isqfijiet għall-merħla mhux għall-karriera

It-Tlieta 15 ta’ Mejju, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Illum, fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa għamel riflessjoni dwar is-silta mill-Atti tal-Appostli li fiha Pawlu jsellem lill-anzjani tal-Knisja biex jerġa’ lura lejn Ġerusalemm għax imgiegħel mill-Ispirtu s-Santu. L-Appostlu, osserva l-Papa, hu xhud tal-ubbidjenza lill-Ispirtu s-Santu u tal-imħabba lejn il-merħla. Nitolbu biex l-isqfijiet kollha jkunu hekk.

Continue reading “Inkunu isqfijiet għall-merħla mhux għall-karriera”

L-Evanġelju tat-Tlieta 15 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 17, 1-11a

Ġesù ma jibqax ikellem lid-dixxipli tiegħu. F’dan l-aħħar kapitlu li jirrakonta kliemu waqt l-aħħar ikla, l-awtur tal-Evanġelju ta’ San Ġwann, jurina lil Ġesù jdawwar ħarstu lejn il-Missier u jkellem lilu. Ġesù ma jitkellimx mad-dixxipli iżda jitkellem mal-Missier quddiemhom, b’leħen li setgħu jisimgħuh. Din hija l-aqwa u l-għola ntimità li kull dixxiplu jrid jasal għaliha: dik li jiftaħ qalbu ma’ Alla mingħajr inibizzjoni minn dawk imseħbin miegħu, mingħajr biża, mingħajr mistħija għax jaf li huma wkoll ismieħba f’din l-intimità ma’ Alla.
Continue reading “L-Evanġelju tat-Tlieta 15 ta’ Mejju 2018”