Archive

Archive for May 16, 2018

Għid il-Ħamsin. Sena “B”

May 16, 2018 Leave a comment

Powerpoint għas-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin (Pentecoste). Il-Qari tal-Quddiesa preżentat għat-tfal, studenti u familji. Iftaħ il-powerpoint minn din il-link … Għid il-Ħamsin Sena B

Categories: PP tal-Ħadd

Flixkun tal-ilma fuq l-għatba

Niftakar kien jum sabiħ! Kif taf tagħmel ir-rebbiegħa li qiegħdin fiha. Wasalt minn impenn barra l-kunvent tal-‘ġebel’. L-għaliex, u fil-verità kollha, kont ġej mill-kunvent veru u proprju. Almenu għal San Franġisk Missierna hekk hu. Id-dinja ta’ barra! Fejn fiha iridna Papa Franġisku! Read more…

L-Evanġelju tal-Erbgħa 16 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 17, 11b-19

Ħarishom biex ikunu ħaġa waħda, imliehom bil-ferħ sħiħ tiegħi u qaddishom bil-verità.

Dawn huma t-tlitt talbiet li Ġesù jagħmel lill-Missier għad-dixxipli tiegħu waqt li huma stess qed jisimgħuh. Jekk fuq it-Tabor tkellem ma’ Mosù u ma’ Elija waqt li kien mibdul quddiem għajnejn dixxipli magħżula, dwar dak kellu jgħaddi minnu fuq il-Kalvarju, fiċ-ċenaklu Ġesù jitkellem f’għaqda intima u sħiħa mal-Missier quddiem id-dixxipli kollha, il-ħdax li kellhom ukoll iġarrbu l-preżenza ġdida tiegħu wara li qam mill-mewt.
Read more…