L-Evanġelju tal-Erbgħa 16 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 17, 11b-19

Ħarishom biex ikunu ħaġa waħda, imliehom bil-ferħ sħiħ tiegħi u qaddishom bil-verità.

Dawn huma t-tlitt talbiet li Ġesù jagħmel lill-Missier għad-dixxipli tiegħu waqt li huma stess qed jisimgħuh. Jekk fuq it-Tabor tkellem ma’ Mosù u ma’ Elija waqt li kien mibdul quddiem għajnejn dixxipli magħżula, dwar dak kellu jgħaddi minnu fuq il-Kalvarju, fiċ-ċenaklu Ġesù jitkellem f’għaqda intima u sħiħa mal-Missier quddiem id-dixxipli kollha, il-ħdax li kellhom ukoll iġarrbu l-preżenza ġdida tiegħu wara li qam mill-mewt.
Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa 16 ta’ Mejju 2018