Archive

Archive for May 17, 2018

Għid il-Ħamsin Sena B

Il-Ħadd, 20 ta’ Mejju 2018: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-Qari tal-Quddiesa ta’ Għid il-Ħamsin, Sena B.

‘Play your part to bring peace to the world’

Short Reflection by George Calleja

Peace in the world!  Is that possible?  Is that beyond us?

Have you ever thought that you can play your part to bring peace to the world?  If only each person really loves and cares for the person next to him in each present moment of life, it will bring peace to the world! Read more…

Categories: By George Calleja

L-għaqda vera hi t-triq ta’ Ġesù

Il-Ħamis 17 ta’ Mejju, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Hemm żewġ toroq: dik tal-veru għaqda li jrid imexxina fiha Ġesù, u dik tal-għaqda taparsi mimlija tqassis, kundanni, li tifred.

Read more…

Meta ma stajtx norqod

Ġieli ġralek li tkun rieqed u rieqda u tqum? Hekk? F’daqqa waħda? U terġa’ tipprova torqod? Almenu tittanta xortik għal darb’oħra. Imma ħej? Read more…

Uliedna, t-teknoloġija u s-social media_

Uliedna, t-teknoloġija u s-social media_ laqgħa ta’ formazzjoni …

Il-Kummissjoni Djoċesana Familja tal-Knisja f’Għawdex qed torganizza laqgħa ta’ formazzjoni bis-suggett: Uliedna, t-teknologija u s-social media

Il-laqgħa ser tinżamm fl-Istitut tal-Familja, nhar il-Ġimgħa 25 ta’ Mejju fis-7.30pm u ser titmexxa minn Dun Anton Teuma.  Mistieden kulħadd, speċjalment ġenituri u carers ta’ tfal zgħar u adolexxenti.  Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.   Ara l-poster għal aktar dettalji … Read more…

Categories: Avviżi

The Prayer that changes everything : The hidden power of Prasing God

May 17, 2018 1 comment

By Stormie Omartian

When we praise God we take the focus from us and put it on Him. Praise draws us close to God and  communicate our love for Him. When we praise God we are the closet to Him as we could ever be. : And the truth is you become what you worship!. The more you worship God the more you become like Him. Psalm 22:3 says: “You live in the praises of His people!”.  That means every time we praise God His presence comes to dwell in our lives in greater measure – and the most amazing thing about this is – in His Presence things change always : Hearts change, minds change, attitudes change, lives change. You can count on it : every time you praise God something changes within you or your circumstances. That’s because it is impossible to touch the presence of God and there not be change. It is because you are coming in contact with all that God is and that will affect all that you are. That’s why praise is the prayer that changes everything. Read more…

Categories: Spiritwalità

L-Evanġelju tal-Ħamis 17 ta’ Ġunju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 17, 20-26

Hawn nidħlu aħna li emminna bis-saħħa tal-kelma tagħhom. Tiskant akif il-fidi tgħaddi minn fomm għall-ieħor bil-kelma mimlija entużjażmu ta’ min jgħixha. Hekk għamlet tul iktar minn elfejn sena ta’ storja. Dawk li kienu hemm fiċ-ċenaklu żgur qatt ma basru li llum elfejn sena wara għad hawn miljuni li waslitilhom il-kelma li semgħu huma u li huma għaddew lil dawk li għexu magħhom u lil ta’ warajhom. Illum ukoll dawk li jemmnu għadhom jagħmlu l-istess. Il-koncinzjoni fil-fidi ma tgħaddix bil-qawwa imma bil-ġentilezza qawwija tax-xhieda.
Read more…