Ir-ragħaj ma joqgħodx jitlef iż-żmien ifittex li jilħaq

It-Ġimgħa 18 ta’ Mejju, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Dalgħodu, fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku kkummenta l-pass mill-Vanġelu meħud minn San Ġwann dwar l-aħħar djalogu bejn il-Mulej u Pietru.

Continue reading Ir-ragħaj ma joqgħodx jitlef iż-żmien ifittex li jilħaq

L-Evanġelju tal-Ġimgħa 18 ta’ Ġunju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 21, 15-19

Kapitlu 20 jagħlaq b’dan il-kliem: Hemm ħafna sinjali oħra li Ġesù għamel quddiem id-dixxipli tiegħu u li m’humiex imniżżla f’dan il-ktieb. Iżda dawn inkitbu sabiex intom temmnu li Ġesù hu l-Messija l-Iben ta’ Alla, u biex bit-twemmin tagħkom ikollkom il-ħajja f’ismu. Dawn iż-żewġ sentenzi donnhom jagħlqu mhux biss il-kapitlu iżda l-Evanġelju kollu. Ma nkitibx kollox, iżda l-iktar essenzjali, għal dawk jemmnu biex bit-twemmin isalvaw ruħhom.

Continue reading L-Evanġelju tal-Ġimgħa 18 ta’ Ġunju 2018