“L-Ispirtu s-Santu ser isaħħek; fil-biża’ jagħtik it-tama, fid-dlam ikun id-dawl tiegħek” – L-Arċisqof

Is-Sibt, 19 ta’ Mejju 2018: L-Arċisqof jamministra l-għoti tas-Sagrament tal-Griżma lill-adolexxenti tal-Parroċċa tal-Ibraġ. Continue reading “L-Ispirtu s-Santu ser isaħħek; fil-biża’ jagħtik it-tama, fid-dlam ikun id-dawl tiegħek” – L-Arċisqof

Il-Papa Franġiksu jrodd ħajr lill-mexxejja reliġjużi kollha li jikkultivaw il-kultura tal-laqgħa

Il-Ġimgħa 18 ta’ Mejju 2018: Qabel l-udjenza ġenerali ta’ nhar l-Erbgħa li għadda l-Papa Franġisku ltaqa’ ma’ delegazzjoni magħmula minn buddisti, induisti, ġjajnisti u sikh, li kienu jinsabu f’Ruma għall-konvenju “Dharma u Logos: djalogu u kollaborazzjoni f’epoka kumplessa”. Il-kollaborazzjoni , qal il-Papa Franġisku, hi ta’ servizz għad-dinjità umana u għall-ħarsien tal-maħluq.
Continue reading Il-Papa Franġiksu jrodd ħajr lill-mexxejja reliġjużi kollha li jikkultivaw il-kultura tal-laqgħa

L-Evanġelju tas-Sibt 19 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 21, 20-25

Fid-dixxiplu l-maħbub, li l-awtur tal-Evanġelju ta’ Ġwanni qatt ma jgħidilna x’jismu, l-istess awtur jara lilu nnifsu u l-kommunità tal-Knisja tiegħu. Dan l-awtur jidentifika lilu nnifsu bħala dak li kiteb u huwa xhud ta’ bosta ħwejjeġ oħra li Ġesù wettaq iżda li mhumiex miktuba.
Continue reading L-Evanġelju tas-Sibt 19 ta’ Mejju 2018