“L-Ispirtu s-Santu ser isaħħek; fil-biża’ jagħtik it-tama, fid-dlam ikun id-dawl tiegħek” – L-Arċisqof

Is-Sibt, 19 ta’ Mejju 2018: L-Arċisqof jamministra l-għoti tas-Sagrament tal-Griżma lill-adolexxenti tal-Parroċċa tal-Ibraġ. Continue reading ““L-Ispirtu s-Santu ser isaħħek; fil-biża’ jagħtik it-tama, fid-dlam ikun id-dawl tiegħek” – L-Arċisqof”