L-Evanġelju tas-Sibt 19 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 21, 20-25

Fid-dixxiplu l-maħbub, li l-awtur tal-Evanġelju ta’ Ġwanni qatt ma jgħidilna x’jismu, l-istess awtur jara lilu nnifsu u l-kommunità tal-Knisja tiegħu. Dan l-awtur jidentifika lilu nnifsu bħala dak li kiteb u huwa xhud ta’ bosta ħwejjeġ oħra li Ġesù wettaq iżda li mhumiex miktuba.
Continue reading L-Evanġelju tas-Sibt 19 ta’ Mejju 2018