L-Isqof Mario Grech, fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin, waqt Quddiesa fil-Katidral ta’ Għawdex

Il-Ħadd 20 ta’ Mejju 2018: Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin, waqt Quddiesa fil-Katidral ta’ Għawdex. Continue reading “L-Isqof Mario Grech, fis-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin, waqt Quddiesa fil-Katidral ta’ Għawdex”

L-Isqof Mario Grech, fl-għoti tas-Sagrament tal-Konfirmazzjoni, fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria

Il-Ħadd 20 ta’ Mejju 2018: Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fl-għoti tas-Sagrament tal-Konfirmazzjoni, waqt Quddiesa fil-Bażilika ta’ San Ġorġ, il-Belt Victoria

Bil-kortesija ta’ Radju Leħen il-Belt Victoria.

“Tibżgħux tkunu u turu li intom Insara” – L-Arċisqof lill-adolexxenti f’Pentekoste

Il-Ħadd, 20 ta’ Mejju 2018: L-omelija tal-Arċisqof Charles J. Scicluna – Fis-Santwarju tal-Madonna tal-Karmnu, il-Belt Valletta. Continue reading ““Tibżgħux tkunu u turu li intom Insara” – L-Arċisqof lill-adolexxenti f’Pentekoste”

L-Evanġelju tal-Ħadd 20 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Ġw 15, 26-27; 16, 12-15

Miniex se nħallikom weħidkom għax intom ingħaqadtu miegħi. Nibgħat lid-Difensur u intom, miegħu tixhdu għalija. Id-Difensur huwa l-Ispirtu tal-Verità; fih m’hemmx qerq jew tgħawiġ, fih m’hemmx garanziji foloz jew ħolm u fantasiji; huwa l-Ispirtu ta’ Alla li jaf u jagħraf kollox, sa kull ħsieb moħbi u kull taħbita tal-qalb, l-Ispirtu tar-rejaltà tal-ħajja ta’ Alla.
Continue reading “L-Evanġelju tal-Ħadd 20 ta’ Mejju 2018”