NIPPROTEĠU L-ĦAJJA MILL-BIDU NETT TAGĦHA SAT-TMIEM

Jum ta’ Talb u Sawm il-Ġimgħa, 25 ta’ Mejju 2018

Il-Poplu tal-Gżejjer tagħna minn dejjem kien u għadu favur il-ħajja mill-bidu nett sat-tmiem naturali.

Waqt li l-Membri Parlamentari tagħna qed jiddiskutu l-hekk imsejjaħ ‘Att li jipproteġi l-Embrijuni’, inħossu li, f’din iċ-ċirkustanza, jeħtieġ li nirriflettu aktar flimkien bħal aħwa Maltin, iżda fuq kollox irridu nitolbu l-għajnuna ta’ Alla sabiex idawwal il-qlub u l-imħuħ ta’ kull min hu responsabbli għal dan l-Att. Continue reading NIPPROTEĠU L-ĦAJJA MILL-BIDU NETT TAGĦHA SAT-TMIEM

Ix-Xhieda Nisranija

1. Katekeżi dwar il-Konfirmazzjoni mill-Papa Franġisku. 23 ta’ Mejju 2018.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Wara l-katekeżi fuq il-Magħmudija, dawn il-jiem ta’ wara s-Solennità ta’ Għid il-Ħamsin jistednuna nirriflettu fuq ix-xhieda li l-Ispirtu jqanqal fl-imgħammdin, u hekk iċaqlaq lil ħajjithom, jiftaħha għall-ġid tal-oħrajn. Lid-dixxipli tiegħu Ġesù fdalhom missjoni kbira: “Intom il-melħ tal-art, intom id-dawl tad-dinja” (ara Mt 5:13-16).

Continue reading Ix-Xhieda Nisranija

Konċistorju għall-ħatra ta’ Kardinali ġodda

Concistorio.jpgIt-Tlieta 22 ta’ Mejju 2018: Wara li temm it-talba tar-Regina Coeli nhar il-Ħadd f’nofsinhar, il-Papa Franġisku ħabbar li fid-29 ta’ Ġunju li ġej se jaħtar 14-il Kardinal ġdid, bħala sinjal tal-universalità tal-Knisja li tkompli tħabbar l-imħabba mimlija ħniena ta’ Alla lill-bnedmin kollha tad-dinja. Continue reading Konċistorju għall-ħatra ta’ Kardinali ġodda

L-Evanġelju tal-Erbgħa 23 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 9, 38-40

Żewġ punti għar-riflessjoni tagħna.

Ġesù Kristu ma hu ta’ ħadd iżda dawk li jemmnu fih huma tiegħu. Il-ġid f’isem Ġesù hu għal kulħadd u għandu jagħmlu kulħadd għax l-għemil għall-ġid ma hu monopolju ta’ ħadd. Ġesù juri lil Ġwanni, li tkellem, u lid-dixxipli l-oħra li semgħuh, li qatt ma għandna nwaqqfu lil min jagħmel il-ġid f’isem Ġesù, għax il-ġid huwa meħtieġ biex jagħraf il-kobor tal-imħabba ta’ Alla għall-bniedem, il-mirakli jsiru bil-qawwa tal-fidi f’Ġesù Kristu. Kif wieħed jista jemmen b’qawwa daqshekk kbira f’isem Ġesù u mbagħad ikun kontrih. Jekk wieħed jinvoka lil Ġesù għax tassew jemmen fih, u jwettqu, dak hu ma’ Ġesù mhux kontrih.
Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa 23 ta’ Mejju 2018