Servizz ekumeniku fi żmien Għid il-Ħamsin

Għid il-Ħamsin huwa sinjal li fih nagħrfu l-bidla milll-kotra għall-għaqda. Għalhekk, bħalma jsir kull sena f’dan iż-żmien il-Knejjes Insara differenti ser jingħaqdu flimkien għal talb ekumeniku, bit-tema ta’ din is-sena tkun “L-Ispirtu tal-Mulej fuqi” (Lq 4:18). Continue reading Servizz ekumeniku fi żmien Għid il-Ħamsin