NIPPROTEĠU L-ĦAJJA MILL-BIDU NETT TAGĦHA SAT-TMIEM

Jum ta’ Talb u Sawm il-Ġimgħa, 25 ta’ Mejju 2018

Il-Poplu tal-Gżejjer tagħna minn dejjem kien u għadu favur il-ħajja mill-bidu nett sat-tmiem naturali.

Waqt li l-Membri Parlamentari tagħna qed jiddiskutu l-hekk imsejjaħ ‘Att li jipproteġi l-Embrijuni’, inħossu li, f’din iċ-ċirkustanza, jeħtieġ li nirriflettu aktar flimkien bħal aħwa Maltin, iżda fuq kollox irridu nitolbu l-għajnuna ta’ Alla sabiex idawwal il-qlub u l-imħuħ ta’ kull min hu responsabbli għal dan l-Att. Continue reading NIPPROTEĠU L-ĦAJJA MILL-BIDU NETT TAGĦHA SAT-TMIEM