L-Evanġelju tal-Erbgħa 23 ta’ Mejju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 9, 38-40

Żewġ punti għar-riflessjoni tagħna.

Ġesù Kristu ma hu ta’ ħadd iżda dawk li jemmnu fih huma tiegħu. Il-ġid f’isem Ġesù hu għal kulħadd u għandu jagħmlu kulħadd għax l-għemil għall-ġid ma hu monopolju ta’ ħadd. Ġesù juri lil Ġwanni, li tkellem, u lid-dixxipli l-oħra li semgħuh, li qatt ma għandna nwaqqfu lil min jagħmel il-ġid f’isem Ġesù, għax il-ġid huwa meħtieġ biex jagħraf il-kobor tal-imħabba ta’ Alla għall-bniedem, il-mirakli jsiru bil-qawwa tal-fidi f’Ġesù Kristu. Kif wieħed jista jemmen b’qawwa daqshekk kbira f’isem Ġesù u mbagħad ikun kontrih. Jekk wieħed jinvoka lil Ġesù għax tassew jemmen fih, u jwettqu, dak hu ma’ Ġesù mhux kontrih.
Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa 23 ta’ Mejju 2018