Servizz ekumeniku fi żmien Għid il-Ħamsin


Għid il-Ħamsin huwa sinjal li fih nagħrfu l-bidla milll-kotra għall-għaqda. Għalhekk, bħalma jsir kull sena f’dan iż-żmien il-Knejjes Insara differenti ser jingħaqdu flimkien għal talb ekumeniku, bit-tema ta’ din is-sena tkun “L-Ispirtu tal-Mulej fuqi” (Lq 4:18).

ecumenicalIs-servizz ekumeniku ser isir għada l-Ħamis, 24 ta’ Mejju, fis-6:30pm, fil-knisja tat-Trinità Mqaddsa, fi Triq Rudolfo, Tas-Sliema. Din iċ-ċelebrazzjoni ser tkun ippreseduta mir-Reverendu Ed Hanson. Il-ħsieb tal-okkażjoni ser jingħata mir-Rev. Dr Stefan Attard.

Dan is-servizz ekumeniku hu organizzat minn Christians Together in Malta (Malta Ecumenical Council) flimkien mal-Kummissjoni Djoċesana Ekumenika.

Kulħadd huwa misteden jattendi.

Published by

Joe Farrugia

Blog tas-Segretarjat għal-Lajċi.

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.