Adorazzjoni Ewkaristika matul Ġunju 2018

Print Friendly, PDF & Email

Hawn taħt issib dettalji tal-Adorazzjoni Ewkaristika li ser issir matul Ġunju 2018 u li titmexxa mis-Superjur Joe Fenech f’diversi knejjes kemm f’Malta kif ukoll f’Għawdex.

IL-ĠIMGĦA 1 ta’ ĠUNJU
L-Ewwel Ġimgħa tax-Xahar
Parroċċa San Ġużepp Ħaddiem Birkirkara
Fid-9.00 ta’ fil-għodu

It-TNEJN 4 ta’ ĠUNJU
Istitut San Ġużepp Sorijiet Dumnikani Ħaż-Żabbar
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 5 ta’ ĠUNJU
Kappella San Ġużepp Ħaż-Żebbuġ
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 6 ta’ ĠUNJU
Sorijiet Ursolini – Tas-Sliema
Fil-5.00 pm fis-6.00 pm Quddiesa

IL-ĦAMIS 7 ta’ ĠUNJU
Festa Pubblika
Parroċċa Madonna tal-Lourdes – San Ġwann
Fit-8.30 Quddiesa wara Adorazzjoni

IL-ĠIMGĦA 8 ta’ ĠUNJU
Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù
Parroċċa Ħad-Dingli
9.30 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 8 ta’ ĠUNJU
Solennità tal-Qalb Imqaddsa ta’ Ġesù
Fergħa Ewkaristika Il-Marsa
Fis-6.00 ta’ fil-għaxija u fl-7.00 Quddiesa

IS-SIBT 9 ta’ ĠUNJU
Villa Messina – Ir-Rabat Malta
Fl-10.00 ta’ fil-għodu

IT-TNEJN 11 ta’ ĠUNJU
San Bastjan fil-Kripta – Ħal Qormi –
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 12 ta’ ĠUNJU
Dar tal-Anzjani Santa Katerina Ħ’Attard
Fil-9.45 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 13 ta’ ĠUNJU
Festa Sant’ Antnin u t-Tieni Dehra ta’ Fatima
Santwarju Madonna tal-Ħerba – Birkirkara
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĦAMIS 14 ta’ MEJJU
Monasteru San Pietru l-Imdina
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 15 ta’ ĠUNJU
Santwarju Madonna tas-Samra – il-Hamrun
Fil-11.00 ta’ fil-għodu – f’nofs in-nhar Quddiesa

IL-ĦADD 17 ta’ ĠUNJU
Santwarju Madonna tal-Mellieha
Fis-7.00 ta’ fil-għaxija

IT-TNEJN 18 ta’ ĠUNJU
Sorijiet Ġesù Nazzarenu Marsaxlokk
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IT-TLIETA 19 ta’ ĠUNJU
Pax et Bonum Il-Mosta
Wara l-Quddiesa tad-
9.00 ta’ fil-għodu

L-ERBGĦA 20 ta’ ĠUNJU
Ċentru Santa’Andrija Tarġa Gap Il-Mosta
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĦAMIS 21 ta’ MEJJU
Madonna ta’ Pompej – Victoria, Għawdex
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 22 ta’ ĠUNJU
Istitut Ġesù Nazarenu Iż-Żejtun
Mill-10.00 sal-11.00 ta’ fil-għodu

IL-ĠIMGĦA 22 ta’ ĠUNJU
Knisja Santa’Anna Iż-Żebbiegħ l/o Imġarr
5.30 ta’ fil-għaxija : Adorazzjoni fis-6.30 : Quddiesa

Leave a Reply

%d bloggers like this: