Ix-xitan jeqred id-dinijità u jġib il-ġuħ u l-jasar

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ġimgħa 1 ta’ Ġunju 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Fl-omelija li għamel dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku għamel riflessjoni dwar il-persekuzzjonijiet fuq l-Insara u fuq kull raġel u mara tal-lum li jsiru permezz tal-kolonizzazzjoni kulturali, il-gwerer, il-ġuħ, l-iskjavitù, li huma kollha pprovokati mid-demonju.

Illum qed nassistu għal persekuzzjoni kbira mhux biss kontra l-Insara imma wkoll kontra kull raġel u mara minħabba l-kolonizzazzjonijet kulturali, minħabba l-gwerer, minħabba l-ġuħ, minħabba l-jasar, għax dur, dur, dur, id-dinja tal-lum hi dinja tal-iskjavi. Jalla l-Mulej itina l-grazzja li nitqabdu biex bil-qawwa ta’ Ġesù nerġgħu nirrestawraw l-immaġni t’Alla li jinsab fina lkoll.

Ir-riflessjoni tal-Papa kienet imnebbħa mill-ewwel qari meħud mill-ittra ta’ San Pietru, li jurina kif matul is-sekli l-persekuzzjoni kontra l-Insara dejjem faqqgħet bħal ħuġġieġa. Din hi parti mill-ħajja nisranija, osserva l-Papa, u hi Beatitudni għax Ġesù kien ippersegwitat minħabba l-fedeltà tiegħu lejn il-Missier.

Il-persekuzzjoni hi ftit jew wisq l-‘arja’ li biha jgħix in-Nisrani llum ukoll, għax illum ukoll hemm bosta u bosta martri, bosta nies ippersegwitati għall-imħabba tagħhom lejn Kristu. F’ħafna pajjiżi l-Insara m’għandhomx drittijiet:  jekk ikollok fuqek is-salib tispiċċa l-ħabs. Illum hemm nies ikkundannati għall-mewt għax huma Nsara. In-nies maqtulin huma aktar fil-għadd minn dak tal-ewwel martri. Imma dan mhux aħbar. Il-mezzi tal-komunikazzjoni dan ma jgħiduhx, imma xorta waħda l-Insara huma ppersegwitati.

Il-Papa kompla josserva li llum hemm tip ta’ persekuzzjoni oħra: kontra kull raġel u mara, għax huma xbieha t’Alla.

Wara kull persekuzzjoni kemm kontra l-Insara u wkoll kontra l-bnedmin l-oħra, hemm ix-xitan, hemm id-demonju li qed jipprova jkisser l-istqarrija ta’ Kristu minn fost l-Insara u l-immaġni t’Alla mill-bniedem. Mill-ewwel ix-xitan beda jwettaq dil-ħidma.  Dan narawh fil-ktieb tal-Ġenesi.  Mill-ewwel ried jeqred l-armonija bejn ir-raġel u l-mara ħolqien tal-Mulej, armonija mnissla mill-fatt li l-bniedem hu xbieha t’Alla.

Dal-pjan irnexxielu. Irnexxielu jwettqu bl-ingann u bis-seħer, bl-armi li jaf juża, għax dejjem hekk għamel. Illum ukoll hemm forza, anzi, qal Franġisku, hemm akkaniment kontra r-raġel u l-mara, għax inkella ma nistgħux nispjegaw għaliex għaddejja dil-mewġa ta’ qerda fost il-bnedmin.

Il-Papa semma l-ġuħ, inġustizzja li teqred lill-bniedem għax ma jkollux x’jiekol, minkejja li l-ikel fid-dinja hu abbundanti. Semma wkoll l-isfruttament uman, il-forom ta’ jasar. Franġisku qal li dan l-aħħar ra filmat li ttieħed bil-moħbi f’ħabs fejn jinżammu maqfulin il-migranti li jisfaw torturati u jiġu mġegħlin isiru skjavi. U dan kollu, osserva Franġisku, 70 sena wara li ħarġet id-dikjarazzjoni dwar id-drittijiet umani!

Il-punt li l-Papa kompla jitkellem dwaru kien il-kolonizzazzjonijiet kulturali: imperi li jġiegħlu pajjiżi sħaħ jaċċettaw kundizzjonijiet li jferu l-kultura tagħhom, l-indipendenza tagħhom, bl-impożizzjoni ta’ kundizzjonijiet li jeqirdu, kundizzjonijiet li jġibu l-mewt. Infatti, osserva l-Papa, dan hu proprju dak li jrid id-demonju: il-qerda tad-dinjità, u għalhekk jippersegwita.

Naħsbu wkoll dwar il-gwerer, issokta l-Papa, strument ta’ qerda tal-persuni, tax-xbieha t’Alla. Imma naħsbu wkoll f’min jagħmel il-gwerra, li jippjanaha biex jikseb is-setgħa fuq ħaddieħor.

Hemm nies li jistagħnew bl-industrija tal-armi qerrieda tal-umanità, li jeqirdu x-xbieha tar-raġel u l-mara, fiżikament, moralment u kulturalment. Tgħiduli, qal Franġisku: Imma dawk mhumiex Insara, għaliex huma ppersegwitati? Iva, huma xbieha t’Alla. Huwa għalhekk li d-demonju jippersegwita lilhom ukoll.

L-imperi jissuktaw bil-persekuzzjoni llum ukoll. Ma nistgħux nilagħbuha tal-boloh. Illum, fid-dinja mhux l-Insara biss huma ppersegwitati, imma l-bnedmin kollha, għax missier il-persekuzzjoni ma jaħmilx il-fatt li huma xbieha t’Alla. Għalhekk jattakka, jeqred dawk ix-xbihat. Mhux faċli nifhmuha din, temm josserva l-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku: biex nifhmuha din jeħtiġilna nitolbu ħafna.

 

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: