Archive

Archive for June 2, 2018

Petizzjoni favur il-Ħajja lir-Rappreżentanti tagħna fil-Parlament

June 2, 2018 1 comment

image001

Wara li għadda l-vot tat-Tieni Qari fil-Parliament nistiednek tingħaqad magħna fil-ġlieda għall-ħajja billi tikkopja t-text hawn taħt, fejn hu relevanti iddaħħal id-dettalji tiegħek, u tibagħtu lir-Rappreżentanti kollha tad-distrett tiegħek fil-Parlament hekk kif se jibdew jiddiskutu din il-liġi fl-istadju tal-Kumitat.

Minn hawn issib il-lista tal-Parlamentari, bl-email rispettiv tagħhom.

Jekk jogħġbok ibgħat din il-petizzjoni lill-ħbieb u lill-familja kollha tiegħek.    Read more…

Categories: Avviżi

Il-Papa Franġisku dwar l-ekonomija u l-finanza: meħtieġa ġesti profetiċi

Is-Sibt, 2 ta’ Ġunju 2018. Fir-riflessjoni tal-Knisja, l-ekonomija għandha post importanti u l-Papa Franġisku għandu ħafna għal qalbu dan is-suġġett. Hu jikkritika ħafna s-sistema finanzjarja attwali u jitlob spiss li jkun hemm tibdil radikali. Dat-tibdil diġà beda jseħħ f’xi kumpaniji, imma fil-fehma tal-Professur Luigino Bruni, jeħtieġ jingħata għarfien akbar.
Read more…

Diskors fi tmiem Simposju Marjoloġiku-Marjan bit-tema “Marija Omm il-Knisja u fi ħdan il-Knisja”

Is-Sibt 2 ta’ Ġunju 2018: L-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex fis-Sala tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. Read more…

Il-Ġisem u d-Demm għażiż tal-Mulej. Sena B

Il-Ħadd, 3 ta’ Ġunju 2018: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-Qari tal-Quddiesa tas-Solennita’ tal-Ġisem u d-Demm għażiż tal-Mulej, Sena B.

Riflessjoni dwar l-Ewkaristija

June 2, 2018 Leave a comment

Mill-esperjenza naraw kemm l-ikel huwa meħtieġ fil-ħajja ta’ kuljum. Kif l-ikel materjali huwa indispensabbli għall-ħajja fiżika hekk ukoll l-Ewkaristija hija l-ikel tal-ħajja ta’ dejjem. – Kitba ta’ Angelo Xuereb SDC Read more…

Categories: Minn Angelo Xuereb