Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu

Il-Ħadd 3 ta’ Ġunju 2018. Omelija tal-Qdusija Tiegħu l-Papa Franġisku. Quddiesa u Purċissjoni Ewkaristika, Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu. Knisja ta’ Santa Monika (Ostia).

Continue reading “Omelija tal-Papa Franġisku fis-Solennità tal-Ġisem u d-Demm ta’ Kristu”

“L-Ewkaristija hija l-ikel tal-pellegrini” – L-Arċisqof f’Corpus

3 ta’ Ġunju 2018: fid-9:30am, l‑Arċisqof iċċelebra Pontifikal fis‑Solennità tal‑Ġisem u d‑Demm Imqaddes ta’ Ġesù (Corpus Christi) fil‑Katidral tal‑Imdina, flimkien mal‑Kapitlu. Waqt l-istess Quddiesa ħadu wkoll sehem is‑saċerdoti li qed jiċċelebraw xi anniversarju speċjali mill‑ordinazzjoni tagħhom. Wara l-Quddiesa, l-Arċisqof mexxa purċissjoni bl‑Ewkaristija mat‑toroq ewlenin tal‑Imdina. Continue reading ““L-Ewkaristija hija l-ikel tal-pellegrini” – L-Arċisqof f’Corpus”

Għeluq tas-Simposju Marjoloġiku-Marjan bit-tema “Marija Omm il-Knisja u fi ħdan il-Knisja”

Il-Ħadd 3 ta’ Ġunju 2018: L-omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech fil-Quddiesa tal-Għeluq tas-Simposju Marjoloġiku-Marjan bit-tema “Marija Omm il-Knisja u fi ħdan il-Knisja”, organizzat mis-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna Ta’ Pinu, l-Għarb. Continue reading “Għeluq tas-Simposju Marjoloġiku-Marjan bit-tema “Marija Omm il-Knisja u fi ħdan il-Knisja””

Omelija tal-Quddiesa ta’ l-Isqof Mario Grech qabel il-Ħruġ min-Niċċa ta’ San Filep

Il-Ħadd, 3 ta’ Ġunju 2018: Omelija tal-Quddiesa tal-Isqof Mario Grech ta’ qabel il-Ħruġ min-Niċċa ta’ San Filep, Ħaż-Żebbuġ. Continue reading “Omelija tal-Quddiesa ta’ l-Isqof Mario Grech qabel il-Ħruġ min-Niċċa ta’ San Filep”