It-Talba li tibdel kollox: Il-Qawwa moħbija fit-Tifħir u l-Adorazzjoni

Minn Stormie Omartian

Wara li fis-17 ta’ Mejju 2018 konna ippublikjana din it-talba bl-Ingliz, issa bi pjaċir tagħna qed nippublikawha wkoll bil-Malti.  Miġjuba għall-Malti minn Josephine Debrincat.

Meta nfaħħru lil Alla nkunu qegħdin inneħħu l-attenzjoni minn fuqna u npoġġuha fuqu. It-tifħir iressaqna viċin Alla u permezz tiegħu nikkomunikaw l-imħabba tagħna lejH. Meta nfaħħru lil Alla nkunu qegħdin l-aktar qrib Tieghu li nistgħu nkunu. U l-verita’ hi  li inti issir dak li inti tadura!. Aktar ma tadura lil Alla aktar issir tixbhu ! Salm 22:3 jgħidilna “Alla jgħix fit-tifħir tal-Poplu tiegħu !.” Dan ifisser li kull darba li nfaħħru lil Alla, il-Preżenza tiegħu tiġi tgħammar ġewwa ħajjitna b’doża aktar qawwija – u l-akbar ħaġa li tiġri hi li l-Preżenza tiegħu tibdel kollox : Il-qalb tinbidel, il-moħħ jinbidel, l-attitudni tinbidel u l-mod ta’ ħajja li ngħixu jinbidel. Tista’ tassigura ruħek minn dan kollu: kull darba li tfaħħar lil Alla sejjer ikun hemm bidla ġewwa fik jew fiċ-ċirkustanzi tiegħek. Dan għaliex huwa impossibli li tiġi f’kuntatt mal-preżenza ta’ Alla  u ma jkunx hemm bidla. Ir-raġuni hi għaliex inti qiegħed tiġi f’kuntatt ma’ dak kollu li Alla hu u dak jaffetwa dak kollu li huwa int. Din hi r-raġuni għaliex it-tifħir huwa talb li tibdel kollox. Continue reading It-Talba li tibdel kollox: Il-Qawwa moħbija fit-Tifħir u l-Adorazzjoni

Il-Papa jibgħat saċerdot Għawdxi s-Senegal

It-Tnejn, 4 ta’ Ġunju 2018. Is-sit newsbook.com.mt irrapporta li l-Papa Franġisku talab lil Fr Maximillian Grech biex jirrappreżentah fis-Senegal. Fr Max Grech, saċerdot Għawdxi li bħalissa qed iservi lill-Vatikan f’Tehran fl-Iran kien mitlub biex jibda jservi f’pajjiż 6,900 km ‘il bogħod, fis-Senegal. Continue reading Il-Papa jibgħat saċerdot Għawdxi s-Senegal

Ebda riċetta imma l-periferiji, il-verità u t-tama

It-Tnejn, 4 ta’ Ġunju 2018. Waqt udjenza mad-delegazzjoni tal-Premju ġurnalistiku internazzjonali Biagio Agnes, il-Papa Franġisku qalilhom li xogħolhom hu wieħed esiġenti li bħalissa għaddej minn żmien li min-naħa qed jiltaqa’ mad-dinja diġitali u mill-oħra għaddej minn trasformazzjoni tal-istess mezzi tal-komunikazzjoni.

Continue reading Ebda riċetta imma l-periferiji, il-verità u t-tama

L-Evanġelju tat-Tnejn 4 ta’ Ġunju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 12, 1-12

Il-konfront bejn Ġesù u l-awtoritajiet Lhud narawh kważi mill-bidu nett tal-Evanġelju ta’ San Mark. Donnu l-awtur li sa mill-bidu jipprova jurina Ġesù min hu, jindikalna li l-konfrontazzjoni bejnu u bejn il-mexxejja hija parti mill-identità tiegħu. Ma jistax ikun hu b’ħalqu sieket; hu dak li ġie biex iwassal il-kelma, għax il-missjoni tiegħu tgħidilna min hu, u hu jwassalha akkost ta’ kollox, mingħajr irspett lejn min il-Kelma kien irċeviha u abbuża minnha.

Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn 4 ta’ Ġunju 2018