L-Evanġelju tat-Tlieta 5 ta’ Ġunju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 12, 13-17

Inti tħobb is-sewwa.
Inti ma tħabbel rasek b’ħadd.
Inti ma tħares lejn wiċċ ħadd.
Inti t-triq ta’ Alla tgħallimha kif tassew hi. Continue reading L-Evanġelju tat-Tlieta 5 ta’ Ġunju 2018

Għalaq żmienu f’dan ix-xahar

It-teologu Skoċċiż, William Barclay, darba qal hekk: “Hemm jumejn kbar fil-ħajja ta’ persuna – il-jum li fih tweldina u l-jum li niskopru l-għaliex”.

Fix-xahar għażiż ta’ Mejju, ix-xahar ukoll iddedikat lill-Verġni Marija, jfakkarna f’persuna mportanti li twieldet fih. U dan ix-xi ħadd twieled eżattament fit-tmien jum ta’ Mejju. Dan ix-xi ħadd mhu ħadd għajr il-magħruf Kurat ta’ Ars, San Ġwann Marija Vianney.
Continue reading Għalaq żmienu f’dan ix-xahar