Għalaq żmienu f’dan ix-xahar

It-teologu Skoċċiż, William Barclay, darba qal hekk: “Hemm jumejn kbar fil-ħajja ta’ persuna – il-jum li fih tweldina u l-jum li niskopru l-għaliex”.

Fix-xahar għażiż ta’ Mejju, ix-xahar ukoll iddedikat lill-Verġni Marija, jfakkarna f’persuna mportanti li twieldet fih. U dan ix-xi ħadd twieled eżattament fit-tmien jum ta’ Mejju. Dan ix-xi ħadd mhu ħadd għajr il-magħruf Kurat ta’ Ars, San Ġwann Marija Vianney.
Continue reading “Għalaq żmienu f’dan ix-xahar”