Archive

Archive for June 6, 2018

L-Evanġelju tal-Erbgħa 6 ta’ Ġunju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 12, 18-27

Il-kontroversji ma jieqfu qatt. Mhux għax naqraw ir-rakkonti fl-Evanġelju iżda għax ngħixuhom ta’ kuljum f’kull żmien. Moħħ magħluq ma jinfetaħ qatt għax tant hu mehdi b’li hemm fih li ftit li xejn jirrejalizza x’hemm ’il barra minnu u jekk, forsi titbexxaq xi tieqa li tagħti għal barra, il-moħħ magħluq jaħseb li hemm barra bilfors hu kontrih. Hekk ġralhom il-Fariżej, hekk ġralhom is-Sadduċej, hekk jiġri lil kull moħħ magħluq imxerred mal-erbat irjieħ tad-dinja. Sejrin żball għall-aħħar. Read more…

Consecrating ourselves to the Holy Spirit?

What is the purpose of consecrating ourselves? In this day and age is there any need for us to consecrate ourselves to the Holy Spirit?
Read more…