Biex il-Knisja tikber

3. Katekeżi dwar il-Konfirmazzjoni mill-Papa Franġisku. 6 ta’ Ġunju 2018.

Għeżież ħuti, l-għodwa t-tajba!

Inkomplu bir-riflessjoni tagħna fuq is-sagrament tal-Konfirmazzjoni, u llum nagħtu ħarsa lejn l-effetti li d-don tal-Ispirtu s-Santu jwettaq f’dawk li jirċevuh, sa ma jwassalhom biex isiru, huma wkoll, don għall-oħrajn. Hu don tal-Ispirtu s-Santu. Niftakru li meta l-Isqof jagħtina d-dilka biż-żejt, jgħidilna: “Ħu s-siġill tad-don tal-Ispirtu s-Santu”. Dak id-don tal-Ispirtu s-Santu jidħol fina u jagħmel il-frott, biex imbagħad aħna nistgħu nagħtuh lill-oħrajn.

Continue reading Biex il-Knisja tikber

L-Evanġelju tal-Erbgħa 6 ta’ Ġunju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 12, 18-27

Il-kontroversji ma jieqfu qatt. Mhux għax naqraw ir-rakkonti fl-Evanġelju iżda għax ngħixuhom ta’ kuljum f’kull żmien. Moħħ magħluq ma jinfetaħ qatt għax tant hu mehdi b’li hemm fih li ftit li xejn jirrejalizza x’hemm ’il barra minnu u jekk, forsi titbexxaq xi tieqa li tagħti għal barra, il-moħħ magħluq jaħseb li hemm barra bilfors hu kontrih. Hekk ġralhom il-Fariżej, hekk ġralhom is-Sadduċej, hekk jiġri lil kull moħħ magħluq imxerred mal-erbat irjieħ tad-dinja. Sejrin żball għall-aħħar. Continue reading L-Evanġelju tal-Erbgħa 6 ta’ Ġunju 2018