L-Insara li tilfu l-memorja ma jiltaqgħux ma’ Ġesù

Il-Ħamis 7 ta’ Ġunju. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Dalgħodu, fl-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa saħaq li, biex nimxu ‘l quddiem fil-ħajja nisranija, jeħtiġilna niftakru fl-ewwel laqgħa tagħna ma’ Ġesù, nibqgħu niftakru f’min kien għaddielna l-fidi, u niftakru fil-liġi tal-imħabba. Continue reading L-Insara li tilfu l-memorja ma jiltaqgħux ma’ Ġesù

L-Evanġelju tal-Ħamis 7 ta’ Ġunju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 12, 28b-34

X’taqbad tgħid quddiem Alla li jitkellem dwar l-ikbar liġi! Alla li jgħaqqad l-imħabba tiegħu mal-imħabba tiegħek għall-oħrajn u tal-oħrajn għalik. Alla li jqis l-imħabba lejn il-bnedmin daqs l-imħabba lejh. Ir-reċiproċità titwessa u ssir universali. Għal Ġesù m’hemmx liġi ikbar minn dik li toħorġok minnek innifsek u b’imħabba tingħata għall-oħrajn. F’din il-liġi importanti mhux l-oġġett tal-imħabba, lil min tħobb, iżda li tħobb.
Continue reading L-Evanġelju tal-Ħamis 7 ta’ Ġunju 2018

Rużarju biex Malta qatt ma tiċħad is-sejħa tagħha ta’ Pajjiż Kattoliku

Is–Sibt 9 ta’ Ġunju, is-Soċjetà Maltija għal Ċiviltà Nisranija qed torganizza Kampanja Talb tar-Rużarju biex Malta qatt ma tiċħad is-sejħa tagħha ta’ Pajjiż Kattoliku.  Ara l-poster għal aktar dettalji … Continue reading Rużarju biex Malta qatt ma tiċħad is-sejħa tagħha ta’ Pajjiż Kattoliku

Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf

Is-Sibt, 23 ta’ Ġunju 2018, l-Isqof ta’ Għawdex Mons. Mario Grech se jmexxi ċelebrazzjoni li matulha isir it-tberik tat-trabi mhux imwielda. Iċ-ċerimonja li ser tkun fis-Santwarju tal-Madonna Ta’ Pinu fl-Għarb tibda fis-6.30pm.  Kulħadd huwa mistieden u dawk l-ommijjiet jew familji li bi ħsiebhom jattendu huma mitloba jċemplu jew jibgħatu sms fuq 99289740, inkella jibgħatu email fuq info@darguzeppadebono.org. Ara l-poster hawn taħt … Continue reading Tberik tat-Tarbija fil-Ġuf

Bil-marċ taħt it-tieqa

Bdejna ż-żmien tal-festi. Il-festi sbieħ. Jagħtuk kuraġġ. Iferrħuk! Anki jekk ma tkunx apprezzat u apprezzata kif, almenu, l-umanità l-aktar bażika titlob (aħseb u ara l-karità Nisranija). Imma l-festi dejjem jagħtuk tama. U, tibżax jekk ta’ madwarek idaħħlulek il-lanez u l-vleġġeġ. Li jgħodd x’jgħid fuqek il-Mulej! U xejn aktar! Amen! Halleluiah!

Continue reading Bil-marċ taħt it-tieqa