One thought on “Rużarju biex Malta qatt ma tiċħad is-sejħa tagħha ta’ Pajjiż Kattoliku

  1. J’alla l’familja maltija tibqa thaddan il-fidi nisranija. Madonna kun int l’omm ghaziza taghna u thalliniex ninfirxu

Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.