Omelija fiċ-ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof in-Nadur

Is-Sibt 9 ta’ Ġunju 2018. Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fiċ-ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur.
Continue reading “Omelija fiċ-ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof in-Nadur”

L-Evanġelju tas-Sibt 9 ta’ Ġunju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 2:41-51

Kienet il-Festa tal-Għid u t-tfajjel Ġesù kien ma’ Ġużeppi u Marija f’Ġerusalemm. L-Għid li kellu jkun iż-żmien li fih l-Iben ta’ Alla jagħti sa l-aħħar nifs ta’ ħajtu f’għaqda sħiħa mar-rieda tal-Missier u f’għotja sħiħa ta’ mħabba għall-bnedmin.
Continue reading “L-Evanġelju tas-Sibt 9 ta’ Ġunju 2018”

Jitnieda ktieb b’differenza

Ralph Waldo Emerson, poeta Amerikan, jgħid hekk: “Jekk niltaqgħu ma’ bniedem ta’ intelligenza mhux tas-soltu għandna nistaqsuh x’kotba qed jaqra”. Wieħed mill-kotba li jgħinna nikbru sewwa f’din l-intelliġenza, u ktieb li mhux tas-soltu, huwa dak maħruġ mill-iskola Mater Boni Consilii, St Joseph Paola. Il-ktieb jismu Nikber miegħek.

Continue reading “Jitnieda ktieb b’differenza”