Archive

Archive for June 9, 2018

L-Arċisqof jispjega għaliex niċċelebraw il-festi tal-qaddisin

Is-Sibt, 9 ta’ Ġunju 2018: L-Arċisqof iċċelebra Quddiesa lejlet il‑festa ta’ San Filep ta’ Aġira, Ħaż-Żebbuġ. Read more…

L-Għaxar Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena, Sena B

Il-Ħadd, 10 ta’ Ġunju 2018: Is-Suddjaknu Dennis Mifsud b’riflessjoni dwar il-Qari tal-Quddiesa tal-Għaxar Ħadd taż-Żmien ta’ Matul is-Sena, Sena B.

Omelija fiċ-ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof in-Nadur

Is-Sibt 9 ta’ Ġunju 2018. Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fiċ-ċelebrazzjoni tal-Griżma tal-Isqof. Bażilika ta’ San Pietru u San Pawl, in-Nadur.
Read more…

L-Evanġelju tas-Sibt 9 ta’ Ġunju 2018

June 9, 2018 Leave a comment

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Lq 2:41-51

Kienet il-Festa tal-Għid u t-tfajjel Ġesù kien ma’ Ġużeppi u Marija f’Ġerusalemm. L-Għid li kellu jkun iż-żmien li fih l-Iben ta’ Alla jagħti sa l-aħħar nifs ta’ ħajtu f’għaqda sħiħa mar-rieda tal-Missier u f’għotja sħiħa ta’ mħabba għall-bnedmin.
Read more…

Jitnieda ktieb b’differenza

Ralph Waldo Emerson, poeta Amerikan, jgħid hekk: “Jekk niltaqgħu ma’ bniedem ta’ intelligenza mhux tas-soltu għandna nistaqsuh x’kotba qed jaqra”. Wieħed mill-kotba li jgħinna nikbru sewwa f’din l-intelliġenza, u ktieb li mhux tas-soltu, huwa dak maħruġ mill-iskola Mater Boni Consilii, St Joseph Paola. Il-ktieb jismu Nikber miegħek.

Read more…