Archive

Archive for June 10, 2018

L-omelija tal-Arċisqof fil-festa tal-Qalb ta’ Ġesù

Il-Ħadd, 10 ta’ Ġunju 2018: L-omelija tal-Arċisqof fil-festa tal-Qalb ta’ Ġesù. Read more…

Omelija tal-Isqof Grech fil-Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova

Il-Ħadd 10 ta’ Ġunju 2018. Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fil-Festa ta’ Sant’Antnin ta’ Padova. Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Minuri, Għajnsielem.
Read more…

L-Evanġelju tal-Ħadd 10 ta’ Ġunju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mk 3, 20-35

Darba ġew ommu u ħutu, baqgħu barra u bagħtu jsejħulu. Dak il-ħin kien hemm ħafna nies bilqiegħda madwaru, u qalulu: “Ara, ommok u ħutek qegħdin hemm barra u jriduk”. U hu weġibhom: “Min huma ommi u ħuti?” Imbagħad dawwar ħarstu fuq dawk li kien hemm madwaru bilqiegħda, u qal: “Dawn, ara, huma ommi u ħuti. Kull min jagħmel ir-rieda ta’ Alla, dak huwa ħija, u oħti, u ommi”. Read more…