L-Isqof Mario Grech fl-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Dun Joseph Hili, mill-Parroċċa tax-Xagħra

Il-Ġimgħa, 15 ta’ Ġunju 2018: fis-6.30pm. Omelija tal-E.T. Mons. Mario Grech, Isqof ta’ Għawdex, fl-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Dun Joseph Hili, mill-Parroċċa ta’ Marija Bambina, ix-Xagħra,  fil-Katidral ta’ Għawdex. Ritratti: Shaun Sultana.

Continue reading L-Isqof Mario Grech fl-Ordinazzjoni Presbiterali ta’ Dun Joseph Hili, mill-Parroċċa tax-Xagħra

Messaġġ dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni – Theresa Galea Testa, Ġinekologa

Il-messaġġ tal-Ġinekologa Theresa Galea Testa, dwar l-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni.

“L-embrijun huwa ħajja umana fl-iktar stat vulnerabbli tagħha. L-iffriżar tal-embrijuni jesponi l-ħajja ta’ dak il-bniedem għal riskju ta’ ħsara u anke ta’ mewt. Lit-tfal tagħna nħobbuhom u ngħożżuhom, mhux niffriżawhom.” – Theresa Galea Testa, Ġinekologa. Continue reading Messaġġ dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni – Theresa Galea Testa, Ġinekologa

Messaġġ dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni – Tonio Fenech, Ex-Ministru

Il-messaġġ tal-ex Ministru Tonio Fenech, dwar l-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni.

“L-iffriżar tal-embrijuni, li huma ħajjiet umani, jwassal għall-mewt tal-embrijuni. Is-surrogacy, li mara tagħti ġufa, jmur kontra d-dinjita’ tal-mara u wisq aktar tat-trabi. M’għandniex niffriżaw l-embrijuni jew nużaw lin-nisa.” – Tonio Fenech, Ex-Ministru. Continue reading Messaġġ dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni – Tonio Fenech, Ex-Ministru

Messaġġ dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni – Ray Gatt, Kirurgu Ortopediku u tat-Trawma

Il-messaġġ tal-Kirurgu Ortopediku u tat-Trawma Ray Gatt, dwar l-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni.

“L-istat qiegħed jitratta l-embrijun bħala oġġett. L-embrijun uman m’huwiex oġġett u ma nistgħux nilgħabu biħ, jew niffriżawħ.” – Ray Gatt, Kirurgu Ortopediku u tat-Trawma. Continue reading Messaġġ dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni – Ray Gatt, Kirurgu Ortopediku u tat-Trawma

Messaġġ dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni – Ramon Bonnet Sladen, Avukat

Il-messaġġ tal-Avukat Ramon Bonett Sladden, dwar l-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni.

“Is-‘Surrogacy’ tnaqqas id-dinjita’ tal-mara u tat-tfal. Il-proposta biex tiġi amendata l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni jmur bl-iktar mod ċar kontra l-aħjar interess tat-tfal u tan-nisa.” – Ramon Bonnet Sladen, Avukat. Continue reading Messaġġ dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni – Ramon Bonnet Sladen, Avukat

Messaġġ dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni – Pierre Pace, Tabib

Il-messaġġ tat-Tabib Pierre Pace dwar l-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni.

“Is-‘Surrogacy’ huwa l-kiri tal-ġuf tal-mara fejn il-mara tiġi wżata bħala inkubatur u wara tinfired mit-tarbija li ġarret għal disa xhur.” – Pierre Pace, Tabib. Continue reading Messaġġ dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni – Pierre Pace, Tabib

Messaġġ dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni – Maria Aquilina, Maniġer

Il-messaġġ tal-Maniġer Maria Aquilina, dwar l-Abbozz ta’ Liġi li jemenda l-Att dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni.

“The freezing of human embryos is an offence against the respect of human life and exposes them to an increased risk of harm and death.” – Maria Aquilina, Maniġer. Continue reading Messaġġ dwar il-Protezzjoni tal-Embrijuni – Maria Aquilina, Maniġer