L-isfruttament tal-mara hu dnub kontra Alla

Print Friendly, PDF & Email

Il-Ġimgħa 15 ta’ Ġunju, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Fl-omelija li għamel dalgħodu fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku ta ħarsa lejn il-fenomenu tal-isfruttament tal-mara li tkun użata bħala oġġett.

Il-Papa fakkar lin-nisa skartati, użati, lit-tfajliet li jkunu mġegħlin ibiegħu d-dinjità tagħhom biex jiksbu impieg. Din kienet it-tema li tkellem dwarha l-Papa Franġisku. Il-Papa kien qed jagħmel riflessjoni dwar il-Vanġelu skont San Mattew li fih Kristu jistqarr li kull min jibgħat lil martu, iwaqqagħha fl-adulterju.

Franġisku fakkar li n-nisa huma dik ix-xi ħaġa nieqsa mir-raġel biex ikun xbieha t’Alla. Ġesù jlissen kliem iebes, radikali, li jibdlu l-istorja, għax sa żmienu l-mara kienet ‘tat-tieni klassi’, imma bi kliem aktar addattat ngħidu li kienet ilsira għax mingħajr libertà.

Id-duttrina ta’ Ġesù tibdel l-istorja. Qabel Ġesù, il-mara kienet ħaġa, imma warajH saret xi ħaġa differenti għal kollox. Ġesù jtiha d-dinjità u jqegħedha fuq l-istess livell tar-raġel għax jagħmel tiegħu l-ewwel kelma tal-Ħallieq li t-tnejn huma xbieha t’Alla.  It-tnejn li huma, saħaq il-Papa, it-tnejn indaqs. U r-raġel mingħajr mara ħdejh, hix ommu, oħtu, martu, kollega fuq il-post tax-xogħol, ħabiba, dak ir-raġel waħdu mhuwiex xbieha t’Alla.

Sfortunatament, issokta Franġisku, il-mara saret oġġett mixtieq. Fil-programmi tat-televixin, fir-rivisti, fil-ġurnali, naraw nisa ppreżentati bħala oġġett mixtieq, qishom fis-supermarket. Anke biex inbiegħu xi marka tat-tadam, irridu nġibu xi mara umiljata, bla ħwejjeġ, u b’hekk inwaqqgħu dak li għallimna Ġesù meta taha d-dinjità.

M’hemmx għalfejn immorru ‘l bogħod, kompla jgħid, hawn ukoll, fejn ngħixu aħna, fl-uffiċini, fid-ditti, il-mara hija meqjusa bħala oġġett li tuża u tarmi, materjal tal-iskart, lanqas inħarsu lejha bħala persuna.

Dan hu dnub kontra Alla l-Ħallieq, li narmu lill-mara, għax mingħajrha aħna l-irġiel ma nistgħux inkunu xbieha t’Alla. Jeżisti akkaniment kontra l-mara, akkaniment ikrah… Kemm-il darba t-tfajliet ikollhom jinbiegħu qishom xi oġġett uża u armi biex jiksbu impieg? Dan jeżisti hawn f’Ruma, u kullimkien.

Kieku kellna nduru dawra bil-lejl f’ċerti postijiet naraw tant nisa, migranti u mhux, sfruttati qishom fis-suq. Meta jersqu lejhom, lil dawn in-nisa ma jgħidulhomx: ‘Kif int?’ jew, ‘Il-lejl it-tajjeb,’ imma, ‘Kemm se toħodli?’

Inutli, issokta l-Papa, li nippruvaw inserrħu l-kuxjenza billi nsejħulhom prostituti, għax kont int li għamiltha prostituta.  Kif jgħid Ġesù, ‘Kull min jibgħatha jwaqqagħha fl-adulterju.’ Għax int ma tkunx qed tittrattaha kif suppost, u b’hekk il-mara tispiċċa lsira.

 

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: