L-Esperjenza ta’ Jason u Corinne Grixti, Ġenituri ta’ Żewġ Ulied minn Adozzjoni

L-esperjenza ta’ Jason u Corinne Grixti, ġenituri ta’ żewġ ulied minn adozzjoni.

“Bħala koppja dejjem xtaqna t-tfal. Sfortunament sibna li ma’ setax ikollna t-tfal, u għalhekk l-adozzjoni kienet ir-risposta għalina. Dawn it-tfal imlew il-ħajja tagħna b’ferħ enormi”. Continue reading L-Esperjenza ta’ Jason u Corinne Grixti, Ġenituri ta’ Żewġ Ulied minn Adozzjoni

Id-dittaturi jibdew bl-aħbarijiet u l-messaġġi mimlijin kalunnji

It-Tnejn, 18 ta’ Ġunju, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Jekk irridu nkissru xi sitwazzjoni jew xi persuna nibdew inqassu dwarha. Nużaw is-seħer tal-iskandlu li fiha l-komunikazzjoni. Waqt l-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku wissiena biex nibqgħu lura milli nwasslu messaġġi mimlijin kalunji.
Continue reading Id-dittaturi jibdew bl-aħbarijiet u l-messaġġi mimlijin kalunnji

San Ġwann Battista – L-Għammiedi

Forsi jidher titlu li ma jagħmilx sens. Iżda l-kelma “Battista” tfisser dak li jgħammed. 

Kitba ta’ Angelo Xuereb

Il-magħmudija ta’ Ġwanni

Meta nsemmu l-ħajja ta’ San Ġwann il-Battista ma nistgħux ma nsemmux li huwa kien jgħammed. L-Evanġelju ta’ San Mark jgħidilna: “Deher Ġwanni jgħammed fid-deżert u jxandar magħmudija tal-indiema għall-maħfra tad-dnubiet. U kienu jmorru lejh il-Lhudija kollha u n-nies kollha ta’ Ġerusalemm u jitgħammdu minnu fix-xmara Ġurdan u jistqarru ħtijiethom” (Mark 1, 4-5). Continue reading San Ġwann Battista – L-Għammiedi

L-Evanġelju tat-Tnejn 18 ta’ Ġunju 2018

Ħsieb minn Fr Michael Bugeja
Ara l-qari kollu tal-quddiesa tal-lum: http://www.laikos.org/QQ/Qari_Quddies.php
Mt 5, 38-42

Tafu x’inhi l-liġi li hi frott tal-ġustizzja tal-bnedmin. Kif tagħmel jagħmlulek. M’hemmx sfida, m’hemmx taqbid, m’hemmx taħbil il-moħħ. Dik hi l-liġi tal-bejgħ, il-bdil tal-azzjonijiet, il-ġustizzja tal-kummerċ li tidher ġusta fost il-bnedmin. Hija progress fuq il-liġi tas-sopravivenza li tgħidlek biex teqred lil min jipprova jattakkak, trażżnu qabel irażżan lilek, il-kompetizzjoni għall-għajxien, li biż-żmien inbidlet fi skuża biex taħkem u teqred lil min taħseb jew timmaġina li jista’ jgħaddik. Continue reading L-Evanġelju tat-Tnejn 18 ta’ Ġunju 2018