Id-dittaturi jibdew bl-aħbarijiet u l-messaġġi mimlijin kalunnji

Print Friendly, PDF & Email

It-Tnejn, 18 ta’ Ġunju, 2018. Omelija tal-Papa Franġisku fid-Dar Santa Marta.

Jekk irridu nkissru xi sitwazzjoni jew xi persuna nibdew inqassu dwarha. Nużaw is-seħer tal-iskandlu li fiha l-komunikazzjoni. Waqt l-omelija fil-kappella tad-Dar Santa Marta, il-Papa Franġisku wissiena biex nibqgħu lura milli nwasslu messaġġi mimlijin kalunji.

Il-Papa bena r-riflessjoni tiegħu fuq l-istorja ta’ Nabot li hemm fl-ewwel qari tal-liturġija, meħud mill-Ewwel Ktieb tas-Slaten. Is-Sultan Aħab jixtieq l-għalqa tad-dwieli ta’ Nabot u joffrilu l-flus. Din l-għalqa kienet wirt ġej minn missirijietu u għalhekk Nabot jirrifjuta l-offerta tas-Sultan.

Aħab, bniedem kapriċċuż, jimtela bil-buli, għax ġab ruħu bħat-tfal li ma jiħdux dak li jkunu jridu. Imma fuq parir ta’ martu Ġeżabel, issir akkuża falza fuq Nabot u dan jintbagħat għall-mewt biex Aħab ikun jista’ jieħu l-għalqa f’idejh. Għalhekk Nabot, osserva Franġisku, huwa martri tal-fedeltà lejn il-wirt li kien irċieva mingħand missirijietu, wirt li jmur lil hinn mill-għalqa għax wirt li jmiss il-qalb.

Franġisku qabbel l-istorja ta’ Nabot ma’ dik ta’ Ġesù, ta’ San Stiefnu u tal-martri kollha li ġew ikkundannati fuq akkużi li ma kinux ħlief kalunji. Imma dan hu metodu użat minn tant nies u tant kapijiet ta’ stati u gvernijiet. Jibdew b’gidba u wara li jkunu kissru persuna, sitwazzjoni, b’dik il-kalunja, jibdew jiġġudikaw u jikkundannaw.

Illum ukoll, f’ħafna pajjiżi jintuża l-istess metodu: il-qerda tal-komunikazzjoni ħielsa. Naħsbu, per eżempju, fil-liġijiet tal-midja, tal-komunikazzjoni. Il-liġi titneħħa u d-dritt tal-komunikazzjoni jingħata biss lil xi organizzazzjoni jew oħra li ma tagħmilx ħlief taqla’ l-kalunji, tgħid il-falz, iddgħajjef il-ħajja demokratika.

Imbagħad, meta l-ġudikanti jiġu biex jiġġudikaw dawn l-istituzzjonijiet imdgħajfin, dawn il-persuni distrutti, jikkundannaw, u b’hekk tibqa’ miexja d-dittatura. Id-dittatorjati kollha hekk bdew: jiffalsifikaw il-komunikazzjoni billi jħalluha f’idejn nies bla skruplu, f’idejn gvernijiet bla skruplu.

L-istess fil-ħajja ta’ kuljum, insista l-Papa Franġisku, jekk trid tkisser persuna, tibda bil-komunikazzjoni: tqassas, tikkalunja, toħloq l-iskandli. Dan hu fatt li jiġbed lejh ħafna nies, isaħħar lil ħafna. L-aħbarijiet tajbin ma jsaħħrukx… imma l-iskandli…! B’hekk il-kelma tiġri u dik il-persuna, dik l-istituzzjoni, dak il-pajjiż, jispiċċaw fl-irvina għax ma jistgħux jiddefendu ruħhom.

Is-seduzzjoni tal-iskandlu tqiegħed lill-vittma f’rokna, toqtlu, bħalma ġara lil Nabot li kull ma ried kien li jibqa’ fidil lejn il-wirt li kellu, ma riedx ibiegħu. Hi ta’ eżempju f’das-sens l-istorja ta’ San Stiefnu li jagħmel diskorsi twal biex jiddefendi ruħu, imma dawk li kienu qed jakkużawh, ippreferew iħaġġruh milli jisimgħu l-verità. Dan hu d-dramm tal-kilba umana, qal il-Papa. Tant u tant persuni jitkissru minħabba komunikazzjoni qerrieda.

Jekk niftakru ftit fil-persekuzzjonijiet tas-seklu li għadda, dik tal-Lhud, per eżempju, niftakru li bdiet minn qlajja ta’ kalunja kontra dal-ġens, li mbagħad spiċċa f’Auschwitz għax ma kienx ħaqqu jibqa’ jgħix! Huwa terribbli, imma dan għadu jiġri llum ukoll: fis-soċjetajiet żgħar, fil-persuni u f’tant pajjiżi. L-ewwel pass hu li tinħakem il-komunikazzjoni, u mbagħad issir id-distruzzjoni, il-ġudizzju, u l-mewt.

Fl-ewwel qari, l-Appostlu Ġakbu jitkellem proprju dwar il-ħila qerrieda tal-komunikazzjoni kattiva, osserva Franġisku, li ħeġġiġna biex nerġgħu naqraw l-istorja ta’ Nabot li tinsab fil-kapitlu 21 tal-ewwel Ktieb tas-Slaten, u naħsbu ftit fil-ħafna persuni, pajjiżi, distrutti; f’tant dittaturi ‘bl-ingwanti bojod’, li kissru pajjiżi sħaħ.

 

Ħajr lill-Kamra tal-Aħbarijiet ta’ Radju Marija

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: